รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา ยกย่องพระนางฟันนางพญา ทีแรกพระราชา ศรีหริภุญชัยชนะ ” เพื่อที่จะชี้แจงและปรึกษาแนวทางณงานแก่การงานฯ

เวลากลางวันพุธแห่งหน 12 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกอธิปสำเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา เทิดพระนางจามพระเทวี เบื้องต้นพระราชา ธนูีหริภุญความมีชัย ” เพื่อที่จะจาระไนด้วยกันพิจารณาหารือวิถีทางในที่การแก่กิจธุระฯ ณ ห้องประชุมฟันนางกษัตริย์ ศาลาการลำพูน

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน เป็นประธานถลกการอบรมคอร์สกำนัน ผญ. สาวสถานที่ 5 ครบถ้วนบอกพิเศษในที่ข้อ “คุณธรรมหลายบำรุงรักษาช่องท้องสถานที่” แจกอายุมากกำนัน ผญ.ขนมจากทั้งหมดเมืองทั่วประเทศ จำนวนกระทั่ง 95 มนุช ที่ พิทยาลัยความปกครอง อ.นิวาสสถานโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเดือน ที่ 8 ตุลาคม 2561 สมัย 09.00 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธรัชนีน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานรั้งขึ้นการฝึกฝนคอร์สกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหน้าแห่งหน 5 พร้อมสาธยายดีเยี่ยมในที่ข้อความ “ศีลธรรมหลายอภิบาลช่องท้องสถานที่” แยกออกอายุมากกำนัน ผญ.จากทั้งปวงบุรีทั่วราชอาณาจักร จำนวนรวมกว่า 95 มนุช แห่ง วิทยาลัยความปกครอง อำเภอที่อยู่โฮ่ง ธานีลำพูน โดยเป็นสำคัญสูตรที่จ้าขึ้นไปแห่งระหว่างวันที่ 8 – 19 ตุลาคม 2561 เพราะว่าประกอบด้วยจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปอวัยวะความรู้ ความสามารถ ด้วยกันสร้างเสริมความสามารถสิ่งของกำนัน ผญ. ในการปฏิบัติกิจธุระแห่งชั้นพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนเล็กๆ ในการพาแนวนโยบายสรรพสิ่งรัฐบาลด้วยกันมหาดไทยจากไปกระทำแยกออกเป็นผลเป็นผลดำรงฐานะรูปธรรมแห่งเนื้อที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาปะปนกันสรรพสิ่งประชาชน เพราะพ่อเมืองได้มาย้ำแยกออกผู้เข้าอบรมทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทกิจธุระที่ตนเองถือสิทธิ์มอบหมายงานขนมจากประชาชนกับภาครัฐบาล จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจจดความสำคัญในที่หน้าที่และความรับผิดชอบของตนปันออกถ่องแท้เพราะว่าให้เชื่อถือในอุดมการณ์กับคุณธรรมแห่งกิจธุระเพื่อที่จะสามัญชน ซึ่งสมมติว่าทำได้ย่อมมีสิทธิ์งานเห็นด้วยนับหน้าถือตาด้วยกันบูชาขนมจากสามัญชนแห่งชุมชน หมู่บ้าน ราษฎรในที่ชุมชน หมู่บ้าน ครบครันจักร่วมมือการพัฒนาในเขตเพื่อชีวิตความเป็นอยู่สถานที่พอเพียงด้วยกันยืดยาว พร้อมกับได้มาพาไปหยิบยกหลักทศพิธราชธรรม แนวทรงกิจธุระ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรลงมาเป็นสำคัญความประพฤติงานสรรพสิ่งนักอภิบาลเขตทั้งหมด

ธานีลำพูน จ้าชุมพลทีมอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินธานีลำพูน พอให้ดำรงฐานะเวทีในที่การพัฒนาการบริหารสั่งการหมู่การแพทย์เร่งรีบหรือไม่ก็ทวนปัญหาด้วยกันหาวิถีทางในที่การแก้ไขร่วมมือ

เมืองจังหวัดลำพูน แก่ชุมพลคณะอนุกรรมการการแพทย์เร่งด่วนจังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อให้ดำรงฐานะยกพื้นในที่การพัฒนาการบริหารว่าการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าทบทวนปัญหากับควานหาหลักในที่การเยียวยาสมคบคิด

คณะสงฆ์ด้วยกันชาวเมืองจังหวัดลำพูนร่วมประกอบแบบแผนเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญกับถวายพระพรการมีชัยชนะมงคล ต่อสมเด็จกษัตรามหาวชิร้างไปลงมือในที่ บดินทรเทพยดายวรางน้ำกูร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่แผ่นดินที่ ๙

คณะสงฆ์กับชาวธานีจังหวัดลำพูนร่วมกอปรระเบียบแบบแผนเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญกับถวายพระพรชัยชนะมงคล ต่อสมเด็จพระราชามหาวชิเลิกลงมือแห่ง บี้ินทรสุรารักษ์ยวรางน้ำกูร ด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แห่งรัชกาลที่ ๙

คณะสงฆ์ ด้วยกันคณะกรรมการแผนการหมู่บ้านถือศีล 5 ร่วมการสัมมนาสัมมนาเพื่อจะยกระดับแผนหมู่บ้านจำศีล ๕ ร่างมีส่วนร่วม ที่เขตปกครองคณะสงฆ์ท้องถิ่น ๗ เมืองจังหวัดลำพูน ที่สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติจ้าขึ้น

รุ่งสว่างวันนี้ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมสมเด็จพระสงฆ์ใหญ่รัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยมหาว่าวกุลายอมมือแห่งราชพิทยาลัย โรงเรียนพระลำพูน ท้องที่ไม้ธง อ.เมือง จังหวัดจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าการรวมพลแสดงความคิดเห็นเพื่อยกระดับแผนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ฉบับร่างมีส่วนร่วม ในที่แคว้นบำรุงรักษาคณะสงฆ์ภาค ๗ รายปี ๒๕๖๑ เพราะว่ามีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานแห่งแบบแผน มีพรหมสิริมงคล กุนซือหัวหน้าคณะสงฆ์อาณาเขต ๗ มี หัวหน้าณรงค์ ทรงความรู้สึก รองผู้อำนวยการที่ว่าการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน รายงานรับรอง ผู้เข้าร่วมชุมพล ซึ่งประกอบด้วย คณะสงฆ์ กับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในที่เขตอภิบาลคณะสงฆ์อาณาเขต ๗ ( จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน )คณะสงฆ์ เพราะว่ายิ่งใหญ่เจ้าวัดสมาคม ได้มากำหนดให้มีงานยกฐานะหมู่บ้านจำศีล ๕ เป็นโครงการที่จะจำเป็นจะต้องเร่งทำให้เกิดผลขึ้นไปแห่งเข้าผู้เข้าคนแยกออกแจ้นสุดขอบ จึงประกอบด้วยงานรวมพลสัมนาเพื่อจะยกฐานะหมู่บ้านถือศีล ๕ ฉบับร่างมีส่วนร่วมรายปี ๒๕๖๑ เพื่อที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะหมู่บ้านจำศีล ๕ […]

คณะสงฆ์ กับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านจำศีล 5 เข้าร่วมการสัมมนาประชุมเพื่อที่จะยกฐานะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่างมีส่วนร่วม ณเขตปกครองคณะสงฆ์เขต ๗ ธานีลำพูน แห่งหนที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น

อรุณรุ่งวันนี้ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ แห่งห้องประชุมสมเด็จพระสงฆ์ใหญ่รัชมังคกราบลาจารย์ วิทยาลัยใหญ่จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิทยาลัยพระภิกษุจังหวัดลำพูน ชุมชนต้นไม้ใบหญ้าธุช อำเภอนคร บุรีจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมหารือเพื่อจะยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นร่างมีส่วนร่วม ณแคว้นอภิบาลคณะสงฆ์ท้องที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เพราะประกอบด้วยพรหมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าคณะสงฆ์ท้องที่ ๗ สำคัญที่พิธีรีตอง มีพระพรหมมงคล กุนซือเจ้าคณะอาณาเขต ๗ มี นายณรงค์ ดำรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ และท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน บอกต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรวมพล ซึ่งมี คณะสงฆ์ ด้วยกันคณะกรรมการแผนการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่แคว้นบำรุงรักษาคณะสงฆ์ท้องที่ ๗ ( เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน )คณะสงฆ์ เพราะใหญ่เจ้าวัดยุ่ง คว้ากำหนดให้มีการยกสถานภาพหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดำรงฐานะแผนการที่จะจำต้องรีบปฏิบัติการมอบก่อเกิดผลสรุปขึ้นในเข้าสังคมให้เร็วเต็มที่ จึ่งมีงานประชุมสักลมาเพื่อที่จะยกระดับหมู่บ้านจำศีล ๕ ภาพร่างมีส่วนร่วมรายปี ๒๕๖๑ เพื่อที่จะจรรโลงการขับยกกิจกรรม เพื่อที่จะเจริญอำนาจหมู่บ้านจำศีล ๕ […]

เมืองจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีรีตองรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระเท้าสมเด็จพระวชิชะรมุ่นเจ้าอยู่ศรีษะ และสมเด็จ ตุ๊บรมพระราชินี เนื่องในโอกาสมหาสิริมงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศก 2562

เช้าวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2562 สถานที่ ที่ประชุมหน่วยงานจัดการซีกจังหวัดลำพูน ผู้เป็นใหญ่สกุลรัชนีน์ ภิน่าสนุกราตรีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน เป็นสำคัญถกกรวยข้อกุสุมาลย์ ธูปตะเกียงแพ กล่าวมอบราชชมเชย และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานสรรพสิ่งพระสงฆ์เท้าสมเด็จตุ๊เจ้าวชิชะรมุ่นเจ้านายสิงสู่กระหม่อม และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาผ่องใสลักษในที่ พระบรมราชินี แบ่งออกอายุมากหัวหน้าหน่วยร. นายอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานอภิบาลส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสยิ่งใหญ่สิริมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าซีกราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรบำรุงรักษาส่วนท้องถิ่น ในที่เนื้อที่จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สมพระเกียรติ

กลางเมือง ชาวบุรีลำพูนแห่งหนขึ้นทะเบียนรวมกิจกรรมรถถีบเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอมลัก ” ได้รับมอบเสื้อตุ๊ราชทานบารมีฯ เพื่อที่จะร่วมปั่นจักรยาน ในรวิวาร ที่ 9 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งบุรีลำพูนจะซักซ้อมการกรอจักรยานติดสอยห้อยตามทางแน่ๆ ในวันพรุ่งนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 )

กลางเมือง ชาวจังหวัดลำพูนสถานที่ลงทะเบียนรวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอมลัก ” คว้ารับมอบเสื้อตุ๊เจ้าราชทานฯ เพื่อจะร่วมหมุนจักรยาน ณรวิวาร แห่ง 9 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเมืองจังหวัดลำพูนจักซ้อมซักการปั่นจักรยานตามทางจริงๆ ณวันพรุ่ง ( 2 ธันวาคม 2561 )

บุรีลำพูน จัดแผนฝึกหัดกลุ่มปฏิบัติการใจอาสาพิบัติสรรพสิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่นำร่อง เพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแห่งการกันด้วยกันทำให้หลุดพ้นสาธารณภัยในระดับเนื้อที่

วันที่ 7 มกราคม 2563 แห่ง ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลเรือนกลางๆ อ.เมืองธานีจังหวัดลำพูน อธิปพงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดแผนการฝึกหัดกองกระทำใจขันอาสาความฉิบหายขององค์กรบำรุงรักษาส่วนท้องถิ่น กลุ่มนำร่อง เพื่อจะครอบครองเลขานุการเจ้าหน้าที่แห่งการป้องกันด้วยกันปลดเปลื้องสาธารณภัยที่ระดับเนื้อที่ เพราะประกอบด้วยหัวหน้าอภิชาต เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการผู้นำเทศบาลตำบลคฤหาสน์กลาง รายงานเสนอ ประกอบด้วยจิตขันอาสาหายนะประจำหน่วยงานบำรุงรักษาส่วนท้องถิ่น ชุมชนเล็กๆเรือนกลาง ร่วม 100 คน

กลางเมือง ชาวเมืองจังหวัดลำพูนที่ลงนามร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นกระไอกระแอมรัก ” ได้รับมอบเสื้อพระสงฆ์ราชการให้ทานฯ เพื่อที่จะรวมหมุนรถจักรยาน แห่งวันอาทิตย์ สถานที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมืองลำพูนจักซักซ้อมการม้วนจักรยานติดสอยห้อยตามเส้นทางจริง ที่วันพรุ่งนี้ ( 2 เดือนธันวาคม 2561 )

ประชาชน ชาวเมืองลำพูนแห่งลงนามรวมกิจกรรมรถถีบเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอรัก ” ได้มารับมอบเสื้อพระสงฆ์ราชทานบารมีฯ เพื่อร่วมกรอรถจักรยาน ในรวิวาร แห่ง 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งธานีจังหวัดลำพูนจักซ้อมซักการหมุนจักรยานตามเส้นทางแน่ๆ ในวันพรุ่งนี้ ( 2 เดือนธันวาคม 2561 )