บรรยากาศที่การทำงานมหรสพเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสยิ่งใหญ่มงคล ตุ๊เจ้าราชบรมราชาภิเษก จังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นไปพร้อมด้วยความมีชีวิตชีวา มีกลางเมืองเดินทางลงมารวมรับมองมหรสพอย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศการทำงานมหรสพฉลอง เนื่องในจังหวะใหญ่มงคล ตุ๊ราชบรมราชาภิเษก เมืองลำพูน ณมืดค่ำวันนี้ ( 23 พฤษภาคม 2562 ) ประชาชนตะเวนลงมาร่วมรับสารภาพมองมหรสพกันชนิดกระปรี้กระเปร่า โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นไปตั้งแต่เวลา 17.00 น. ยอมรับแลดูมหกรรมการร่ายรำประจำถิ่นมอบราชไหว้ (รำเล็บ) สรรพสิ่งประชาชนธานีจังหวัดลำพูน , การละครเดินฉบับร่างเหล่าแต่งเนื้อแต่งตัวผ้าไหมกว้านดอกและภูษาทอจังหวัดลำพูน , การแสดงรำซอ ขนมจากคณะหมอภูมิปัญญาพื้นบ้านบุรีลำพูน ,การแสดงชุดมังคละเลิกชาใต้พระสงฆ์บุญกุศลญาพระสงฆ์วชิชิรรวบเจ้านายสิงสู่กระหม่อม ขนมจากวิทยาคารเมธีวุฒิกร และเหล่าการแสดง

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำประชาชนเหลือแหล่สอดมนุชร่วมหรรษาเหล่าการละครเชิดชูพระเกียรติ แห่งธุรกิจการละเล่นสมโภช เนื่องในโอกาสอันควรใหญ่สิริมงคล พระสงฆ์ราชบรมราชาภิเษก บุรีจังหวัดลำพูน

ทุ่งนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน อีกด้วยหัวหน้าสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานแม่เหย้าแม่เรือนกระทรวงมหาดไทยบุรีจังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยราชการบุรี ประชาชนชาวเมืองจังหวัดลำพูนและนักเดินทางมากมายสอดมนุษย์รวมยินดีชุดการละครเทิดพระเกียรติ ในงานการละเล่นฉลอง เนื่องในโอกาสอันควรยิ่งใหญ่มงคล ตุ๊ราชบรมราชาภิเษก บุรีลำพูน ซึ่งจ้าขึ้นไปสุดกำลังเทิ่ง ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ที่ แดนดินข้างหน้าศาลาการลำพูนเพราะว่ากิจกรรมที่วันนี้ ( 24 พฤษภาคม

Read More »

ธานีจังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานการประกวดดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” ด้วยกันการประกวดภาพถ่าย “ความหลงใหลเสน่ห์ภาคเหนือ เชาวน์ปัญญาถิ่นพัตรกรอง” เพื่อประชาสัมพันธ์จินตภาพ กับส่งเสริมงานแต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมด้วยผลิตผลสิ่งทอณพื้นที่

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2562 ) นายเมธี ดอกบัวพึ่ง การแลกเปลี่ยนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สมคบคิดแถลงข่าว ผลการดำเนินงานการประกวดออกแบบตัดเสื้อผ้า “Lanna Cath Show” กับการประกวดรูป “ความดึงดูดเสน่ห์ภาคเหนือ ความเฉลียวฉลาดแดนภูษาถัก” ติดตามแผนการปฏิรูปผู้ผลิตกลุ่มเมืองภาคเหนือตอนบนบานศาลกล่าว 1 สู่การดำรงฐานะนักการตลาดสากล กิจกรรมการโฆษณาเพื่อที่จะจรรโลงภาพลักษณ์ผลิตผลหัตถกรรมสิ่งทอกับแหล่งผลิตจังหวัดเมืองเหนือตอนบนบาน 1 ประจำปีงบดุล 2562

Read More »

บรรยากาศในที่งานมหรสพเลี้ยง เนื่องในโอกาสมหามงคล ตุ๊เจ้าราชบรมราชาภิเษก จังหวัดจังหวัดลำพูน ค่ำคืนวันสุดท้ายแข็งแรง มีหัวใบหน้าซีกร.เมืองลำพูน กลางเมืองด้วยกันคนเดินทาง ยอมรับมองการละเล่นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 28 พฤษภาคม.2562) ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัชนีน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เช่นกันนายวีรยุทธ เนาวรัตน์ รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการบุรี กลางเมืองชาวธานีลำพูนด้วยกันนักท่องเที่ยวเหลือแหล่สอดมนุช ร่วมรับสารภาพดูการแสดงเทิดพระเกียรติ ในงานมหรสพเฉลิมฉลอง เนื่องในจังหวะใหญ่สิริมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกบุรีลำพูน ซึ่งจัดขึ้นไปสุดกำลังเทิ่ง ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ แดนดินด้านหน้าศาลาการลำพูนสำหรับกิจกรรมณการงานมหรสพเลี้ยง

Read More »

พุทธศาสนิกชนชาวบุรีจังหวัดลำพูน รวมเดินเทียน ด้วยกัน สาธยายมนต์ เพื่อข้อความเป็นมงคลแก่ชีพ เนื่องในทิวากาลวิสาขบูชา รายปี 2562

บรรยากาศงานประกอบธรรมเนียมทำบุญเนื่องในกลางวันวิสาขบูชาเมืองลำพูน ในที่ระยะพลบค่ำวันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2562 ) ยุค 17.00 น. ที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธกลางคืนน์ พ่อเมืองลำพูน เช่นกัน หัวหน้าส่วนร. และ กลางเมืองรวม เดินขบวนแหนแห่โคมเพื่อที่จะมอบให้ดำรงฐานะพุทธบูชา ซึ่งได้มาริเริ่มตั้งขึ้นแนวดินแดนหน้าวัดหัตถีสี ด้วยกันไปจากไปอีกทั้งวัดพระแร่หริภุญชัย ต่อจากนั้นพระเทพดาราตรีนผู้นำ เจ้าอารามวัดพระสงฆ์แร่หริภุญการมีชัยชนะวรมควันควานพิหาร หัวหน้าคณะสงฆ์บุรีลำพูน ครอบครองสำคัญทิศสงฆ์จับบอกวจีเชิดชูเนื่องในวันวิสาขบูชา ประกอบด้วย

Read More »

บุรีจังหวัดลำพูน จ้าระเบียบแบบแผนให้ราชไหว้สมเด็จพระสงฆ์พระราชาอติราช เนื่องในเวลากลางวันละม้ายทิวากาลตาย รายปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 แห่ง ดินแดนลานหน้าตาศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอนครลำพูน ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตติกาลน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน จับกลุ่มข้าราชการประจำขนมจากทั้งปวงพื้นที่ส่วน กลางเมืองจิตใจอาสา ร่วมมือประกอบระเบียบแบบแผนเนื่องในกลางวันคล้ายเวลากลางวันสิ้นลมสมเด็จพระสงฆ์นเรศวรอติราช เพื่อที่จะก้มรำลึกถึงพระเกียรติเธอ กับแสดงถึงความกตัญญูขอบคุณ แด่อวัยวะสมเด็จตุ๊พระราชามหาราช เช่นนี้ ตัวแทนองค์การขนมจากด้านราชการณเนื้อที่ได้ร่วมแปะหรีดถวายราชกราบไหว้ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จตุ๊เจ้านเรศวรอติราช จากนั้น พ่อเมืองลำพูน คว้ากล่าววาจาถวายราชเชิดชู เพื่อที่จะคิดในที่พระมหากรุณาธิคุณ บูชาพระเกียรติเจ้าเอ็งที่คว้าดำรงกู้เอกราชสรรพสิ่งชาติ

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว