จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชัดเจนฟ้าเซฟปีศาจ์ท ลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ตัดทอนปันออก ตัดทอนใช้คืนถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กล่องกระดาษแห่งเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าแทนที่งานชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

บุรีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ้งฟ้าเซฟภูต์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดจ่าย ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาสร้างครอบครองถุงเหยาะสินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างชัดเจนฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดให้ ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษแห่งหนเหลือใช้ลงมาก่อครอบครองถุงใส่สินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดสารภาพ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะผลิตภัณฑ์รับช่วงการใช้คืนถุงพลาสติก

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญธรรมเนียมทำบุญ วางธุระปลา ประจำปี 2562 แห่ง ริมสะพานจริตอนงค์ อ.บุรีจังหวัดลำพูน

ซินแซ เด็กนักเรียน โรงเรียนเมธีภูมิรู้แขน วัดตุ๊เจ้าธาตุหริภุญชัยชนะ วรมควันควานวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง ชาวพุทธได้มารวมปล่อยวางทรัพย์สมบัติทำบุญในที่ระยะงานเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนทรัพย์ อาหารกลางวัน กับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เหตุด้วยเด็กนักเรียน

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญแบบแผนทำบุญ วางธุระมัจฉา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานจริตอนงค์ อำเภอบุรีจังหวัดลำพูน

ซินแส เด็กนักเรียน วิทยาคารการบูชายัญีวุฒิกร ตรวจวัดตุ๊ธาตุหริภุญชัย วรมควันควานวิหาร ทำบุญทำกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนคว้ารวมปล่อยวางสมบัติทำบุญในที่ตอนเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนรอน ข้าวกลางวัน ด้วยกันจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เพราะว่านักเรียน

พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญระเบียบแบบแผนบำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉะ รายปี 2562 ที่ ริมสะพานกระบวนผู้หญิง อำเภอนครลำพูน

หมอ นักเรียน วิทยาคารเมธีวุฒิกร วัดพระแร่ธาตุหริภุญความมีชัย วรมควานหาวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยปลา รายปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมละทิ้งสินทรัพย์บำเพ็ญกุศลแห่งตอนเทศกาลปีใหม่ รวมเข้าด้วยกันทุนรอน มื้อกลางวัน กับจัดซื้อเครื่องมือการหาความรู้ การสอน เนื่องด้วยเด็กนักเรียน

พล.อ.อ. กระจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ว่าการยธ ครอบครองสำคัญถกแผนยุติธรรมไปสู่หมู่บ้านจับบริการประเทศสู่กลางเมือง ทีแห่งหน 3 หมู่บุรีภาคเหนือระยะบนบานศาลกล่าว 1

วันนี้ (14 ม.ค.62) พลอากาศเอก ประจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นสำคัญยกขึ้นแผนการยุติธรรมสู่หมู่บ้านจับบริการแว่นแคว้นสู่ประชาชน ครั้งแห่ง 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนบาน 1 ใน ห้องประชุมองค์การจัดการซีกบุรีจังหวัดลำพูน อำเภอบุรี จังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อที่จะก่อสร้างการรับทราบปีกข้อบังคับด้วยกันฟังปัญหาสรรพสิ่งกลางเมือง รวมถึงเคลื่อนงานสั่งงานความชอบธรรมในชั้นเนื้อที่ และก่อสร้างกลไกบูรณาการสมรู้ร่วมคิดระหว่างภาครัฐบาลด้วยกันเขตประชาชน ในการให้ความชอบธรรมในเนื้อที่ เพราะประกอบด้วยที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน บอกช่วงรับ

รมต.บริหารกระทรวงกำลังแรงงาน ลงพื้นสถานที่ตรวจงานในจังหวัดจังหวัดลำพูนแผนการต้นแบบ Micro Grid แห่งพื้นที่ไกลลิบ พร้อมแยกออกแนวทางพลังงานบุรีในเนื้อที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการณจังหวัดลำพูนแผนการต้นเค้า Micro Grid ณเนื้อที่ไกล ครบครันให้แนวทางกำลังแรงงานธานีที่เนื้อที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการแห่งจังหวัดจังหวัดลำพูนโครงการต้นเค้า Micro Grid แห่งเนื้อที่ห่าง พร้อมให้แผนการแรงงานธานีในเนื้อที่

รมต.จัดการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในที่จังหวัดจังหวัดลำพูนแผนต้นเค้า Micro Grid ในที่เนื้อที่ไกล ครบครันแยกออกหลักกำลังแรงงานบุรีในเนื้อที่

รองพ่อเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ หนึ่งพันกิโลกรัมยุยงวรรธหนอ รมต.ประจำนร ในที่จังหวะท่องเที่ยวมาสำรวจสืบเสาะงานกระทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในที่พื้นที่หมู่ธานีภาคเหนือช่วงบนบานศาลกล่าว 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน)

กลางวันเดือนที่ 14 มกราคม 2562 ระยะเวลา 08.30 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ ผวจ.จังหวัดลำพูน มอบหมายงานปันออก ผู้เป็นใหญ่วรยุทธ นพรัตน์ ถัดลงมา ผวจ.จังหวัดลำพูน เช่นกัน ความเจริญจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการที่ว่าการพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอนิวาสสถานธิ ผกก.สภ.เมืองจังหวัดลำพูน และผู้แทนนายอำเภอนครลำพูน รวมให้การต้อนรับ นายสุวกลุ่ม ตันยุวรรธหนอ รมต.ประจำการสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสสัญจรลงมาวิเคราะห์สืบหางานปฏิบัติงานเพื่อที่จะติดเครื่องเศรษฐกิจฐานรากแห่งพื้นที่กลุ่มบุรีเมืองเหนือช่วงบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน) ในที่ เรือนแรมกัซซันนำพานูนเลิกลงมา กอล์ฟ ไนต์คลับ ต.มะเขือไม่ห่างเข้ายา อ.บุรีจังหวัดลำพูน จังหวัดจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาชาวธานีลำพูน กระทั่งพันมนุษย์รวมกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 รายปี 2562 ซ่อมแซมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา กับจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางหน้ามุขสายธารชนนีกจุด

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตใจอาสาชาวเมืองลำพูน กระทั่งโพกหัวคนร่วมกิจกรรมใจขันอาสา “ดิฉันหาเรื่อง งดงาม อีกด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งสถานที่ 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางทางมุขสายธารชนนีกวง