ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะสำคัญณระเบียบแบบแผนยกขึ้นคลินิกการให้คำปรึกษาการใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำการใช้คืนกัญชาทางการแพทย์แยกออกอายุมากกลางเมืองเพื่อที่จะคว้าใช้คืนกัญชาอย่างแม่นยำ และหนักแน่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ผู้เป็นใหญ่วงศ์ราตรีน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่แบบแผนถกสถานพยาบาลการให้คำปรึกษางานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ บริเวณชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งดึงขึ้นให้บริการทุกวี่ทุกวันวันศุกร์ ระยะเวลา13.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดำรงฐานะ 1 ในโรงพยาบาลนำร่อง ในที่การดึงขึ้นให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นงานใช้กัญชาทางการแพทย์โดยสวัสดิภาพ เพราะมี นายวรยุทธ นวรัตน์ รองพ่อเมืองจังหวัดลำพูน, อนงค์การโอบกอด ภิรมย์ราตรีน์ ผู้นำก๊กกาชาดเมืองจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร. คณะกรรมการก๊กกาชาดบุรีจังหวัดลำพูน รวมในที่พิธี มี นายแพทย์พงษ์กำลัง งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน พร้อมด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาลกับพนักงาน ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานที่พิธีถกสถานพยาบาลงานให้คำปรึกษางานใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คำปรึกษางานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์แจกอายุมากประชาชนเพื่อได้ใช้กัญชาอย่างถูกต้อง และเสถียร

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 แห่ง โรงหมอลำพูน นายวงศ์ตระกูลรัตติกาลน์ ภิรมย์รัตติน์ พ่อเมืองลำพูน เป็นประธานแห่งพิธีรีตองรั้งขึ้นสถานพยาบาลการให้คำปรึกษางานใช้กัญชาทางการแพทย์ แดนดินชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งถกให้บริการทุกเมื่อเชื่อวันวันศุกร์ เวลา13.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ครอบครอง 1 ณโรงหมอนำร่อง ณงานถลกให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พอให้คำปรึกษางานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์โดยสวัสดิภาพ เพราะว่าประกอบด้วย หัวหน้าวรยุทธ นวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน, อนงค์การกอดรัด ภิรมย์รัตติน์ ผู้นำเหล่ากาชาดบุรีลำพูน ด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ คณะกรรมการพวกกาชาดบุรีลำพูน ร่วมที่พิธี มี แพทย์ดงษ์ศักดิ งาม ผู้อำนวยการโรงหมอลำพูน อีกด้วยหมอ เภสัชกร นางพยาบาลด้วยกันบุคลากร ให้การรับรอง

ชาวบุรีจังหวัดลำพูน ต้อนรับผู้เป็นใหญ่วงศ์สกุลรัชนีน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่

หัวหน้าหน่วยร. เอกชน สื่อมวลชน ด้วยกันกลางเมือง ร่วมให้การต้อนรับ หัวหน้าตระกูลรัชนีน์ ภิน่าสนุกรัตน์ พ่อเมืองลำพูน คนใหม่ ประการกระปรี้กระเปร่า ก่อนริเริ่มทำหน้าที่กลางวันแต่ต้นในที่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

โครงการ ไป – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนสรรเสริญ “สานฤทธิ์เขตประเทศไทย มอบให้บิดาของแผ่นพื้นดิน” เนื่องในโอกาสอันควรใหญ่มงคลพิธีบรมราชาภิเษก เมืองลำพูน (ครั้งแห่ง ๑)

??‍♂??‍♀โครงการ เดิน – วิ่ง ไม่นิฮาล์ฟมาราธอนสรรเสริญ “สานพลังอำนาจท้องที่แหลมทอง ให้ชนกสิ่งของแผ่นพื้นดิน” เนื่องในโอกาสมหาสิริมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมืองจังหวัดลำพูน (หนแห่ง 1) ??ในทิวากาลเสาร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จุดเริ่มต้น Start ณ ที่ทำการหน่วยงานบริการด้านธานีจังหวัดลำพูน#ไฮเวย์เมทินีเลข116—————————-—————————(one) *ริเริ่มรับสมัครกระบิลออนไลน์ทางวิทยุติดตามตัว : ลำพูน เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตั้งแต่ ทิวากาลจันทราที่ 7 เดือนตุลาคม 2562 จวบจนกระทั่ง ทิวาพฤหัสบดีแห่ง 31 ตุลาคม พุทธศก 2562 เวลา 17.00 นาฬิกา (เพียงนั้น)https://docsมันสมองgoogleมันสมองcom/…/1FAIpQLSen-9TWAA4BqexFsF…/viewform

บุรีลำพูน แจ๋พิธีรีตองสังเวยพระนางจามนางกษัตริย์ ก่อนเปิดงานกราบไหว้พระนางฟันนางกษัตริย์และการงานหน้าหนาวบุรีลำพูน ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แห่ง ลานอนุสาวรีย์พระนางฟันนางกษัตริย์ ประกอบด้วยงานประกอบพิธีรีตองเซ่นพระนางจามนางพญา เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติและค้อมคิดถึงบุญคุณของปฐมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ัตรัยย์แห่งหนเมืองหริภุญการมีชัยชนะ สำเร็จจัดแสดงความรู้คุณความกตัญญูเธอ อันจะก่อให้เกิดเนื้อความดำรงฐานะสิริมงคลเนื่องในโอกาสอันควรการจัดงานเคารพบูชาพระนางจามเทวีกับการงานหน้าหนาวเมืองจังหวัดลำพูน รายปี 2562 เพราะว่ามี อธิปอธิปวงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ด้วยกันอนงค์การสวมกอด ภิน่าสนุกกลางคืนน์ นายกพวกกาชาดเมืองจังหวัดลำพูน อีกด้วย หัวหน้าหน่วยร. ด้วยกันกลางเมือง ร่วมระเบียบแบบแผนครอบครองจำนวนมาก

เมืองจังหวัดลำพูน จัดงานบูชาพระนางฟันนางกษัตริย์ด้วยกันงานเหมันต์เมืองลำพูน ประจำปี 2562

ธานีจังหวัดลำพูน จัดงานเคารพบูชาพระนางจามเทวี กับธุรกิจเหมันต์เมืองจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติพระนางจามเทวี ขั้นแรกกษัตรีย์แห่งหนเมืองหริภุญชัย แห่งชาวธานีลำพูน ทาฒิกะรพเคารพบูชาและเทิดทูน เพราะว่าประกอบด้วยแนวเชิญเครื่องเคราราชเคารพบูชาแปลนโล้นนาสิ่งของทั้ง 8 อ. กับกระบวนแห่เครื่องเคราราชบูชาสิ่งขององค์การ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา มีแนวทางด้วยกันเค้าโครงความคิดโดยยึดหลักงานแจ๋ขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์ แถวจักริเริ่มแดนดินช่องกระบวนอนงค์ กรีธาจรตามถนนอินทยงวรรณะ ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน เจียรไปสู่ดินแดนต้นลานอนุสาวรีย์ชื่อจามนางพญา เพื่อถวายเครื่องเคราราชสักงานะฯ

เมืองจังหวัดลำพูน แจ๋ระเบียบแบบแผนสังเวยและแหมะพวงมาลา พล.ต.ใหญ่อำมาตย์โทเจ้าจักรวจีแพร่ศักดิ เจ้าผู้ครองเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน แจ๋พิธีรีตองบวงสรวงด้วยกันวางหรีด พลตรีใหญ่อำลงมาตย์โทเจ้านายจักรคำกล่าวแพร่ศักดิ์ เจ้าเมืองลำพูน

จังหวัดจังหวัดลำพูน แจ๋ธรรมเนียมบวงสรวงและแหมะพวงหรีด พลตรีใหญ่ปิดบังมาตย์โทเจ้าเครื่องเย็บผ้าคำกระจายศักดิ เจ้าเมืองลำพูน

เมืองจังหวัดลำพูน แจ๋ระเบียบแบบแผนเซ่นและแปะหรีด พลตรีมหาปกปิดมาตย์โทเจ้าจักรวจีแพร่กำลัง เจ้าผู้ครองนครลำพูน

ธานีจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมความคิดอาสาสมัครพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสรรพสิ่งตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมชนกาธิเบศร มหาสิงขรไม่กำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนาอติราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 หัวหน้าพงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกรัตติน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานระเบียบแบบแผนถลกกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันก่อเหตุขึ้น งดงาม ด้วยหัวใจ” เนื่องในทิวากาลพ่อแห่งชาติ เจริญสายธาร ปลักคลอง เนื่องในทิวากาลคล้ายคลึงวันธรรมสวนะบรมราชสมภพตุ๊บาทาสมเด็จพระสงฆ์บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบธนู ยิ่งใหญ่ภูมิทหารอดุลย์ยอิทธิพลมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ณ ดินแดนต้นลานใบหน้าตรวจวัดขม่อมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ท้องถิ่นหนองน้ำหัสดินกลับคืน ด้วยกันกิจกรรมใจอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ปลักลำคลองกับพัฒนาชุมชนแห่งหนอาศัยชายลำธาร ปลักลำคลอง แห่ง บริเวณลำคลองเหมืองดึ่ม ชุมชนเล็กๆหนองช้างกลับด้วยกันตำบลอุมงค์ อ.นคร ธานีลำพูน

ธานีลำพูน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร พิธีรีตองมอบพานพุ่มดอกไม้ด้วยกันถวายบังคม เนื่องในทิวาละม้ายทิวากาลเฉลิมพระชนมพรรษา ตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาต้มน้ำธิเบศร ใหญ่ไศลมิพลน้ำขาวลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ทิวากาลชนชาติ และวันชนกแห่งชาติ

เวลากลางวันพฤหัสบดีสถานที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07:30 นาฬิกา ผู้เป็นใหญ่วงศ์สกุลรัชนีน์ ภิรมย์รัชนีน์ พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญพิธีบำเพ็ญกุศลใส่บาตร และแบบแผนให้พานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายคลึงวันพระบรมราชสมภพพระสงฆ์ตีนสมเด็จพระบรมเสี่ยวกาธิเบศร ยิ่งใหญ่ภูเขามิกองพลอดุลยอำนาจมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร เวลากลางวันบิดาแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อค้อมหวนคิดแห่งพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนเกียรติบูชายกยอพระเกียรติคุณ โดยมีหัวเค้าหน้าซีกราชการ ข้าราชการกับประชาชนทั้งปวงกลุ่มพวกร่วมแบบแผนชนิดครบถ้วน ใน ดินแดนลานใบหน้าศาลาการลำพูน อ.บุรี บุรีจังหวัดลำพูน