วัดคฤหาสน์พงหลวง

ประวัติบุคคล : วัดที่อยู่ป่าหญ้าหลวงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2418 โดยตั้งชื่อตวาด “วัดที่อยู่ป่าสาธารณะ” ตามลักษณะสิ่งของหมู่บ้านซึ่งตรวจวัดเรือนป่าสาธารณะ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ธรณีสงฆ์จำนวนรวม 2 สร้าง พื้นที่ 9 ทุ่ง 95 ดวงเนตรอย่างกับา โฉนดเลขที่ 11166 กับ น.ส. 3 ก เลขที่ 5230 ตึกเสนาสนะประกอบไปพร้อมด้วย พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฎีบรรพชิต ศาลารักษาไทย หอระฆัง หอมขจรกระจายในฑป ด้วยกันวัตถุมงคลมีพระประธานที่วิหารเป็นพุทธปฏิมากรปูนปั้นด้วยกันมีพระประธานที่ศาลาทรงแหลมทองครอบครองพระพุทธรูปเนื้อโลหะ

Earthen water boiler, Ban San Muang

Background: In the past, Ban San Muang, Nong Long Subdistrict, Wiang Nong Long District, Lamphun Province, was a large earthen water boiler production site of Lamphun Provinceมันสมอง In addition to the production of clay pots, there are also other pottery products such as flower pot, pot of young girl (curry pot of the northern people, […]

ปั้นหม้อน้ำดินเผาที่อยู่สันจมูกเหมืองแร่

ประวัติบุคคล : แห่งสมัยโบราณที่อยู่สันบ่อแร่ ชุมชนหนองลอย อำเภอเมืองหนองน้ำล่องไป บุรีจังหวัดลำพูน เป็นแหล่งผลิตกุณฑีดินเผาขนาดใหญ่สิ่งของบุรีจังหวัดลำพูน ยิ่งไปกว่านั้นประกอบด้วยการผลิตกุณฑีดินเผาแล้ว อีกต่างหากมีผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาอื่นๆ อีก เป็นต้นว่า กระถางดอกไม้ ตุ่มสาว (ตุ่มแกงสรรพสิ่งคนเหนือ เนื่องจากในสมัยก่อนปราศจากกะทะ จึ่งใช้หม้อดินย่างตูดกลมชดใช้แห่งการทำกับข้าวกับปลาผลัดเปลี่ยน) ตุ่มต่อม (ตุ่มเกี่ยวกับใช้ใส่ขี้เหนียวผู้ตาย ต่อจากนั้นนำจรซุกดินแดนป่าช้า หรือจับจากไปลอยน้ำ หลงเชื่อตวาดจักเป็นเหตุให้พรายคนตายถือสิทธิ์การปลดปล่อยกับไปก่อกำเนิดในชาติสถานที่สะอาด)หม้อข้าวดินเผา (ประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานเทียบเท่านางเลิ้งหนุ่ม และประกอบด้วยขนาดเสมอนางเลิ้งตุ่ม แต่ว่าประกอบด้วยปากตุ่มที่กว้างไกลกว่า ใช้เกี่ยวกับใส่ข้าวนึ่ง) ด้วยกันหม้อฉ้อฉลเหล้า (ซึ่งมีขนาดใหญ่เต็มแรง ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐-๖๐ เซนติเมตร)

เขื่อนกั้นน้ำมนเทียรราว

ประวัติ : จากงานแห่งกลางเมืองแห่งภาคอ.เวียงหนองแล่นเรือ ด้วยกันอ.นิวาสสถานโฮ่ง บุรีจังหวัดลำพูน ได้พร้อมใจกันก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำวังเหมือน รูปร่างครอบครองฝายพื้นบ้านหินทิ้ง บังแม่ธารปิง แห่งพื้นที่ที่อยู่กระบวนหลุกไหม้ กลุ่มที่ 4 ท้องที่หนองลอย อำเภอเวียงหนองลอย บุรีลำพูน เพื่อจะเก็บกักธารเก็บใช้คืนแหล่งน้ำทุนเพื่อจะการอุปโภคกิน เพราะประสบปัญหายากจนสายธารในช่วงหน้าแล้ง แม้ว่าถัดจากนั้นทีหลังก่อเกิดการชำรุด ทำให้กรมชลประทาน โดยฝ่ายสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 1 สุมสร้างโครงการแยกย่อยได้จัดการปรับปรุงเขื่อนกั้นน้ำมันทิรเหมือน เป็นฝายคอนกรีตกับแก้ไขคลองส่งน้ำช้าหลักเขตชายฝั่งทะเลข้างซ้ายบางส่วน ดำรงฐานะลำคลองคอนกรีตเสริมเหล็กพอให้มีประสิทธิภาพการชลประทานมากขึ้น เพราะว่าฝายมันทิรราวจักช่วยทดน้ำเก็บกักธารวางครอบครองแหล่งน้ำทุนเพื่อจะงานอุปโภคบริโภค อย่างพอตลอดทั้งพรรษา ขบปัญหาการแย่งสายธารแห่งมีความเข้าใจผิดเวียนานแบ่งออกหมดไป สนับสนุนแก้ปัญหางานเกิดน้ำท่วม ทำเอามีน้ำประปาหมู่บ้านและอีกทั้งสมรรถหมุนกระแสไฟขนมจากพลังน้ำ ก่อสร้างความแน่นหนา ด้วยกันความเชื่อมั่นในที่การยังชีพเกษตรกรรม ซึ่งครอบครองภารกิจเสาของกลางเมือง แล้วจึงสนับสนุนลดปัญหาการเลิกถิ่นฐานได้มาอีกด้วย

จุดชมวิวภูเขากระตึกราม

จุดชมวิวภูเขากระตึกรามนี้สมรรถมองเห็นชนนีน้ำปิงแห่งไหลมาจากด้านเหนือด้วยกันเวิ้งทะเลสาบสลับเทือกเขากับไพรตัวเต็ง สถานที่มีอย่างงดงาม ยิ่งไปกว่านี้ยังครอบครองวงเห็นสุริยะขึ้นไปและตกดินสถานที่สวยงามอีกวงหนึ่ง

ตรวจวัดนิวาสสถานเหล่าพระเป็นเจ้านัยเนตรเหม็นเขียว

ชีวประวัติ : เวลาพุทธกาล พอครั้งตัวสมเด็จพระสงฆ์สมณโคสูดกลิ่นสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์ชีพอยู่คว้าดำรงจารึกจรยังถิ่นกระยาเลย เพื่อที่จะข้อมูลปาพจน์ธรรมะขัดเกลาเวไนยสิ่งมีชีวิต ที่การเสด็จจารึก ตอนนั้นพระอินทร์และก๊กเทวะได้มาโดยเสด็จพระราชดำเนินมาเช่นกัน ภายหลังเสด็จยังภูเขายอดกาญจนาและดอยโหรง (ปัจจุบันสิงสู่ที่ดินแดนอ.จอมกาญจนา บุรีจังหวัดเชียงใหม่) จากนั้นได้มาไปลงมาอีกต่างหากที่สิงทำมาหากินแห่งทาง ก่อไรสรรพสิ่งขวิดชาวลัวะได้ธำรงพยากรณ์ตวาดต่อไป แห่งอนาคตแดนนี้จักเป็นเมืองนวชาตที่เจริญก้าวหน้ามุขศาสนาพุทธ ประกอบด้วยฉายาตวาดหริภุญชัยชนะเมือง แห่ง แดนดินที่รักษาประทับพักผ่อน ในขณะนั้นประกอบด้วยชาวลัวะผู้หนึ่งชื่อ เม็งจ๋าลูกชาย ซึ่งกําลัง.วุ่นสิงสู่กับดักการทำไร่ทำนา ชำเลืองเจียรมองเห็นพระพุทธองค์ไปมาก็ก่อเกิดคดีเกรง ขยาดแล้วจึงยืนขึ้นเผ่นหนีไป แต่ครั้นลัวะ เม็งจ๋าลูกชาย ทราบตวาดนี่คือ สมเด็จตุ๊สัมลงมา สัมพระพุทธเจ้า ท่านรักษาเสด็จลงมากรุณาเวไนยสิ่งมีชีวิต เม็งจ๋าบุตรชาย จึ่งหวนกลับเจียรอีกต่างหากแห่งเดิมเมื่อเม็งขาบุตรชายกลับมาไปแล้ว ประชาชนณแถบคล้ายได้ทราบข้อมูลการอยู่มาสิ่งของพระพุทธองค์แล้วจึงชักชวนกันมาตรวจฟังสัจธรรม ครั้นพระพุทธองค์รักษาจัดแสดงคุณความดีชะล้างจิตใจของเม็งค่ะบุตร ด้วยกันกลางเมืองมาฟังณแห่งหนตรงนั้นตามควรหลังจากนั้น พระพุทธองค์ได้ธำรงแสดงผลบุญสรรพสิ่งการก่อสร้างพุทธปฏิมากรให้ฟังอีก จนทั้งหมดที่แห่งหนนั้นก่อกำเนิดความเลื่อมใสพอพอพระพุทธเจ้าจัดแสดงผลบุญอวสานยอม เทพบดีซึ่งครอบครองประธานแห่งที่นั้น จึ่งกราบบังคมทูล ตาขอพระพุทธเส้นผมแร่สิ่งของสมเด็จพระสงฆ์สัมมาสัมพระพุทธ เพื่อจะวางวาง ณ แห่งนั้น พอให้ครอบครองที่เคารพนบนอบกราบไหว้สิ่งของคนรุ่นหลังรุ่นหลังต่อไปที่ภายภาคหน้า ณพอพระอินทร์มีความหวังเช่นนั้น พระพุทธองค์ก็ไม่รักษากวัดพระหัวใจ จึงรักษาให้พระเส้นผม

พระอุโบสถซินแสบาเจ้าศรีวิชัย

ประวัติบุคคล : บริเวณที่รองรับสรรพสิ่งอุโบสถอุปสัมปข้ารับใช้ส้วมครูบ่วงเรียววิชัย ตรวจวัดบ้านโฮ่งสาธารณะ และอนุสาวรีย์ซินแสบ่วงรีวิการมีชัยชนะ ดำรงฐานะที่ธรณีสงฆ์ของวัดนิวาสสถานโฮ่งสาธารณะเดิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประวัติสิ่งลวงตาลวงใจวกวนาน และมีความหมายต่ออ.บ้านโฮ่งผู้หลักแหล่งเยี่ยมอ.ที่อยู่โฮ่งจำเป็นจะต้องแรมรอนลงมาไหว้ พระอุโบสถรองสัมปข้ารับใช้ถานหมอบ่วงบาศรีวิการมีชัยชนะ ตรวจวัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นแห่งบวช ซินแสบาศรีวิการมีชัยชนะ เวลาดำรงฐานะเณรพระอินทร์เลือน ครั้นชันษา พ.ศ. 2442 เพราะประกอบด้วยซินแสบาสมที่ะ วัดที่อยู่โฮ่งสาธารณะ ครอบครองอุปัชฌาย มีกรรมสิทธิ์ชื่อฉายาในที่การอุปสมบทดุ ซิริวิชโยพระสงฆ์ ประกอบด้วยฉายาข้อบังคับตวาด พระสงฆ์ศรีวิชัย ซึ่งบางขณะก็พบดุเขียนเป็น สเรียววิไชย สิวิทะลวงหรือไม่ก็สเรียววิชัย

หอตรีวัดพนาป๋วย

ประวัติส่วนตัว : ห้องหอตรัยวัดอรัญญิกป๋วย อยู่ในสภาพณวัดไพรป๋วย หมู่แห่งหน 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อ.เรือนโฮ่ง จังหวัดจังหวัดลำพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 เพราะประกอบด้วยชนกหนานเป็งนักรบผู้กล้าดาลัด ดำรงฐานะวางธุระผู้ออกแบบด้วยกันก่อสร้าง เพราะว่าประกอบด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้คืนครอบครองแห่งหนเก็บรักษาพระตำราณพระพุทธศาสนา มีแผนผังดำรงฐานะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นรุ่งเรือง หลักชั้นหนึ่งก่ออิฐฉาบปูน หลักข้างบนกับฝาห้องโรงเรือนไม้ ระเบียงตกแต่งด้วยแท่งกิ่งไม้แกะสลักตนนางเลิ้งบูเสียงฆฎะ หน้าตาอนงค์ขึ้นราคาขนงกับจั่วไพ่ ครอบครองกิ่งไม้แกะรอยเขียนวงศ์วานกล้อนท้องนาลงรักปิดทอง ประทุนดำรงฐานะสิ่งกิ่งไม้ มุงด้วยกระเบื้องพื้นดินตาขอ ช่อฟ้า ใบระกา ท้ายหงส์ เป็นปูนปั้นลงทองประดับกระจกส่อง

Wat Phra That Hariphunchai Woramahavihan

History: It is a royal monastery, Woramahavihan built in the 17th Buddhist century during the reign of King Arthitayarat, the King Hariphunchai 33. Initially,

วัดตุ๊แร่ธาตุหริภุญชัยชนะ วรมควันหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมควานวิหาร ครอบครองบูชนียสถานประธานณเมืองเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่อยู่คู่เมืองจังหวัดลำพูนมาอย่างช้านานก่อตั้งอดีตสมัยนับระยะเวลามากกว่าพันปี อยู่ในสภาพจุดศูนย์กลางบุรีลำพูน ไกลจากศาลากลางจังหวัดประมาณการ 150 เมตร ประกอบด้วยตัวถนนล้อมรอบถู่ด้าน คือว่า ท้องถนนแปดารสชาติมุขทิศเหนือ ตัวถนนการมีชัยชนะสิริมงคลทางใต้ ตัวถนนรอบบุรีทาง ทิศตะวันออก ยิ่งไปกว่านั้นยังครอบครององค์พระบรมธาตุประจำปีก่อเกิดสรรพสิ่งมนุษย์เกิดชันษา ระกาตุ๊บรมแร่ธาตุหริภุญไชย ข้างในบรรทุกพระเส้นผมบรมธาตุบรรจุในโกศสุวรรณ ติดตั้งในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ ภาพร่างโคนดอกบัวลูกแก้ว สรุปกระเปาะ ประกบขนมจากกกบัวลูกแก้วดำรงฐานะโคนเขียงกลมดิกตรัยระดับ จัดตั้งขึ้นรับสารภาพองค์ระฆังกลม บุษบกสรุปเล่ห์เหลี่ยม รุ่งเรือง 25 วา 2 ข้อศอก กกกว้าง 12 วา 2 ศอก 1 ฝ่ามือ มีสัตติ- บัญชร (ประตูเข้าออกเหล็กและทองสัมฤทธิ์) 2 ระดับ ต้นสำเภาทอง ตั้งอยู่ประจำประตูรั้วชั้นนอกรวมหมดอุตดร และทิศทักษิณ มีกระโจมยักษ์ กับฉัตรประจำถู่หัวมุม และหอสังเกตการณ์ประจำการทั้งหมดข้างร่วม 4 หอ ใส่พุทธปฏิมา นั่งลงทุกห้องหอ ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งมีดวงประทีปเทียน ด้วยกันแท่นบูชาก่อประจำไว้เพื่อจะเป็นแห่งหนสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสาธารณะ