เมืองลำพูน ขอเกี่ยวเชิญชวน กลางเมืองและนักเดินทาง เห็นการชิงดีชิงเด่นชกมวยชิงแชมป์พื้นโลก “การรบกำปั้นสั่นพื้นแผ่นดิน” ใน วิทยาคารชนนีตืเก้าิทยาเสพติด ท้องที่ชนนีตืน อ.ซ่อนตัว เงินรายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องหับเอ็กซ์เรย์ศูนย์นายแพทย์แม่ตืน

บ่ายวันนี้ (9 เดือนตุลาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตน์ พ่อเมืองลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวการบริหารประกวดชกมวยชิงชนะเลิศพื้นแผ่นดิน “ศึกกำมือสั่นพื้นแผ่นดิน” ซึ่งจะจัดขึ้นไปที่วันวันพุธแห่ง 21 พฤศจิกายน 2561 ใน โรงเรียนชนนีตืเก้าิทสารเสพติด ชุมชนเล็กๆชนนีตืน อำเภอหลีกหนี บุรีลำพูน เพราะว่าจับเงินรายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องเอ็กซ์เรย์ศูนย์แพทย์แม่ตืนพล.ต.จิกวดวิชาัธนู์ ธนูสุชาติชั้นวรรณะ์ อดีตพหูสูตรกองทัพบก สำคัญว่าการประกวด กล่าวว่า ด้วยเมืองจังหวัดลำพูน จำกัดจัดงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญตราหมอบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านทุ่งนาแหลมทอง ที่รวิวาร แห่งหน 18 เดือนพฤศจิกายน 2561 แห่ง วัดบ้านเหมือน อำเภอหลีกหนี ธานีจังหวัดลำพูน เพื่อที่จะจัดงานเงินสมทบราคาต้นทุนก่อสร้างห้องหับเอ็กซ์เรย์และค่าแรงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โอกาสตรงนี้ เพื่อได้ผลเลี้ยงงานดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วจึงคว้าว่าการแย่งชิงชกมวยชิงชนะเลิศแหล่งหล้า “การต่อสู้กำปั้นสั่นพื้นแผ่นดิน” เพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวสมทบทุนสร้างห้องหับเอ็กซ์เรย์ศูนย์กลางนายแพทย์ชนนีตืน รวมถึงจรรโลงการสัญจรด้วยกันกีฬาในธานีลำพูน อีกด้วยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การชกมวยสากลดีเยี่ยม 6 ยก รุ่นแบนตั้มเวทมนตร์ ระหว่าง เปรมเกษม เรือใบมุกดา120 ปอนด์ กัย ตวงลอด […]

Bike อุ่นกระไอกระแอมรัก เมืองจังหวัดลำพูน

ท้องนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล นักสู้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หัวหน้าหน่วยร.บุรี ด้วยกันประชาชนหลายโพกหัวมนุช รวมปั่นรถถีบแห่งกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก แห่งส่วนภูมิภาค โดยเมืองจังหวัดลำพูน กำหนดหมุนจักรยานตอนเส้นทางมงคล รวมระยะทาง 29 กม. ซึ่งแห่งวันนี้ ( 9 เดือนธันวาคม 2561) ยุค 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการด้วยกันประชาชนจักร่วมกัน แปลความตัวหนังสือ ถ้อยคำว่า “ หมุนอุ่นไอมลักจังหวัดลำพูน ” เช่นกันเหตุด้วยเส้นทางงานหมุนรถจักรยาน Bike อุ่นกระไอกระแอมมลัก ของบุรีจังหวัดลำพูน จักม้วนไปตามทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กม. เพราะว่าประกอบด้วยจุดเริ่มแรกศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน ผ่านประเด็นสำคัญ อาทิเช่น ตรวจวัดพระธาตุหริภุชการมีชัยชนะ, อนุสาวรีย์พระนางจามนางพญา, วัดยิ่งใหญ่เวลากลางวัน, ตรวจวัดจามนางพญา, วัดสร้างม่วง , ตรวจวัดไพรหุบเหว , วัดต้นไม้ผึ้ง , วัดสวนทางดอก […]

รองพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองประธานด้วยกันรวมกิจกรรม CLEAN THE TOWN กับตั๋วคลึงสมบัติยังไม่ตายยูสุมกองพลัส

กลางวันเสาร์สถานที่ 22 เดือนธันวาคม 2561 ยุค 15.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธรัชนีน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหมายงานแบ่งออกหัวหน้าร่าเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานด้วยกันรวมกิจกรรม CLEAN THE TOWN กับตั๋วกดทรัพย์สินยังไม่ตายยูหมกพลัส ในที่การทำกิจกรรมซักฟอกแดนดินวัดตุ๊แร่หริภุญชัยชนะวรมควานวิหารและดินแดนศูนย์รวมบริการคนเดินทาง อ.นคร ธานีลำพูน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงมือสำรวจการนำอาหารจากไปใช้ณโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ไม่ใช่การบริโภคสิ่งของมนุษย์ คราวแห่ง 1/2561

ทิวาวันศุกร์แห่งหน 4 มกราคม 2562 กาลเวลา 10.00 น. ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหมายมอบผู้เป็นใหญ่รื่นเริง ไชยเสน ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นสำคัญงานทำงานตรวจการนำอาหารเจียรชดใช้ในที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หามิได้การเสพสิ่งของมนุษย์ หนแห่ง 1/2561 เพราะร่วมกับ พันเอกสุจินต์ ธนทรัพย์ รอง.ผบ.กกล.รสมันสมองจว.ลพ. นายการบูชายัญี อรพินท์พิ่ง การค้าขายจังหวัดจังหวัดลำพูน ตัวแทนอุตสาหกรรมธานีลำพูน หัวหน้าคลังสินค้า(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดลำพูนกับหัวหน้าคลังสินค้า(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)เมืองจังหวัดลำพูน รวมทำงานสำรวจสอบฯ ณ กองกลาง วี อ้วนพี เอฟ กลุ่ม (1973) กำหนด ต.อาบสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนในการนี้ ประสบความสำเร็จขนของข้าวที่อยู่ที่การกระทำสิ่งขององค์การคลังสินค้า ประกอบด้วยปากทางมาจาก หจก.พีเอเอส จังหวัดจังหวัดลำปาง ลงมาส่งมอบแห่งหนจุดหมาย กงสี วี พี เอฟ ทีม (1973) ขีดคั่น อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน ซึ่งมีปริมาณรับเข้าไป (26 ต.ค.61- 4 […]

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างกระจ่างกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว เพราะว่าใช้กล่องกระดาษสถานที่มากมายลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าผลัดเปลี่ยนงานชดใช้ถุงพลาสติก

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างแจ่มฟ้าเซฟซาตาน์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ลดยอมรับ ลดแยกออก ลดใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำเป็นถุงเหยาะของซื้อของขายทำแทนการใช้คืนถุงก๊อบแก๊บ

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีหยุดด้วยกันให้ใบรับรองกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยก่อสร้างโทรจิตอาสาพัฒนาเข้าผู้เข้าคนและผลประโยชน์ โครงการ “พัฒนาเพื่องานเกื้อกูลแห่งเลิศ shift and share “ ภายใต้แผนการอภินิหารแห่งชีวิต (Miracle of Life) พรรษา 2562 สาวแห่งหน 1

ทิวากาลวันพุธแห่ง 9 มกราคม 2562 ยุค 13.30 นาฬิกา ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบแจก นายวรยุทธ นพรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญพิธีทำให้หยุดและแจกประกาศนียบัตรกิจกรรมอบรมก่อสร้างกระแสจิตอาสาสมัครปรับปรุงเข้าสังคมและสวัสดิการ แผนการ “ปรับปรุงเพื่องานเผื่อแผ่สถานที่ใหญ่ shift and share “ ภายใต้แผนอิทธิฤทธิ์สถานที่ชีพ (Miracle of Life) ชันษา 2562 เหน้าสถานที่ 1 จังหวัดลำพูน ในที่ ห้องหับประสกเอ็งวุ่นวายด์ฮอล์ โรงแรมเวียงศิริ จังหวัดลำพูน รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน เพราะประกอบด้วย ปรับปรุงเข้าสังคมและความแน่นหนาสิ่งของมนุชธานีจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการแกนกลางปรับปรุงชาวบ้านบนเนื้อที่รุ่งเรืองจังหวัดลำพูน หัวหน้าที่พักเด็กและครัวเรือนเมืองลำพูน คณะผู้บรรยาย นักสู้ หมอครูผู้สอน ผู้เดินโครงงานฯ และผู้เยาว์ร่วมธรรมเนียมฯ

ตรวจวัดฟันพระเทวี

วัดจามนางพญา หรือไม่ก็สถานที่ ราษฎรเรียกกันว่า วัดกู่ร้องตัด ตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวตัวถนนฟันนางกษัตริย์ ชุมชนในบุรี อำเภอนคร จังหวัดลำพูน ดำรงฐานะตรวจวัดเก่าแก่ที่ประธานมา ตั้งแต่เวลาล้านท้องนาไทย ที่มีคดีสําคัญทั่วทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักพยานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อดุ เจ้าชาย ของพระนางจามนางพญาคือว่า พระสงฆ์เจบริสุทธ์ย์มหันเหตตำแหน่ง ด้วยกันพระเจ้านายอนันตสถานะโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเผาศพ แล้วช่วยให้ก่อสร้าง เจดีย์ชั้นเชิงประกอบด้วยยอดห่อพร้อมด้วยกาญจนา เรียกขานดุ สุชนชั้นยิ่งนัก10 ล้าน พระสงฆ์เจสะอาดย์สุชนชั้นมากโกฏิ ไม่ก็พระเจดีย์จามนางพญา ครอบครองเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมต้นฉบับ พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละข้างมีพระพุทธรูปยืนเหมือนแจกพรสิงสู่เป็นชั้นๆ มีพุทธปฏิมา ยืนเพียง มอบให้พรอยู่ในที่กระโจมตุ๊เจ้ารวมหมดถู่ด้านด้านละ 15 อวัยวะ ร่วม 60 องค์ ในพระเจดีย์บรรทุกอัฐิของพระนางจามพระเทวี ขั้นแรกกษัตริย์ ที่นครหริภุญความมีชัย ภายหลังจักดำรงฐานะระยะเวลาใดไม่ทราบถนัดชัดเจนยอดพระเจดีย์คว้าลบหายไป ราษฎรแล้วจึงเรียกหาดุกู่ร้องกุดพระเจดีย์ องค์ตรงนี้มีชื่อครอบครอง ทางการดุ พระเจดีย์สุชาติชั้นมากโกฏิ พระเจดีย์ตัวนี้ ถือเป็นแปลนสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีเหตุสําคัญที่ศิลป์กรรมหริภุญความมีชัย นอกจากนี้อีกทั้งมีโบราณสถานแห่งประธาน ถือเอาว่า สถูปรูปแปดเหลี่ยม ลักษณะมุขสถาปัตยกรรมมีแผนแปลนครอบครองแปดเหลี่ยมล้ำลำดับกักคุมขึ้น สามารถแบ่งแยกได้มาเป็นตรัยด้าน คือว่า ส่วนฐานมีกกแปดเหลี่ยมล้ำกันสองระดับ รองลงไปขึ้นไปดำรงฐานะชั้นอรพินท์พุ่งรองรับตัวที่อยู่แร่ โดยข้างล่างของนิวาสสถานแร่ธาตุ ทําครอบครองโคนตัดทอนช่องท้องเปล่าลงตงิดๆจากระดับฝาห้องสรรพสิ่งนิวาสสถานแร่ธาตุ ส่วนนิวาสสถานแร่ธาตุมีผังดำรงฐานะทรงแปดเหลี่ยมดำรงสูงศักดิ์ […]

กู่ร้องช้างร้องม้า

ประวัติบุคคล : กู่เรียกช้าง ร้องม้า ดำรงฐานะโบราณสถานฐานอยู่คู่ห้าม ดำรงฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกสถานที่เอ็ดที่ชาวลำพูนปันออกความเคารพนับถือ พอมุ่ง สมปรารถนาแห่งสิ่งใด ก็ค่อนข้างมา ขอพรจองที่นี่ เรียกคว้าตวาดครอบครองตลอดโบราณสถานสถานที่มีความสำคัญชายเรื่องเก่าแก่ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ที่ยึดเหนี่ยวใจ สรรพสิ่งคนในที่โล่งแจ้ง พร้อมด้วยความศรัทธาตวาดดำรงฐานะสุสานหัตถีการรบ – ม้าการรบ คู่บารมีสิ่งของพระนางฟันนางพญา

ร้องหัสดีร้องเรียกม้า

ประวัติส่วนตัว : ร้องหัสดี ร้องเรียกม้า เป็นโบราณสถานที่รองรับสิงสู่ญิบกัน ครอบครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนเอ็ดแห่งชาวจังหวัดลำพูนปันออกความเชื่อถือนับถือ เมื่อมุ่ง สมปรารถนาในที่สิ่งใด ก็มักมา ขอพรสงวนที่นี่ เรียกได้มาดุครอบครองทั่วโบราณสถานแห่งหนมีความหมายชายเรื่องเก่าแก่ ด้วยกันโบราณคดี ตลอดจนเป็น แห่งยึดเหนี่ยวใจ สรรพสิ่งคนวงในที่โล่งแจ้ง ด้วยความศรัทธาแหวเป็นป่าช้าช้างศึก – ดุรงค์การรบ คู่บารมีสิ่งของพระนางจามเทวี

Maha Wat

History: Wat Mahawan or at that time called Wat Mahawaram, built around 1,200 in the Buddhist century . It is important as one of the four temples that were built during the reign of Queen Cham Thewi, the Queen Regant of Kingdom of Haripunchai. Wat Mahawan had been glorious to many generations of monarchs. But […]