รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา ยกย่องพระนางฟันนางพญา ทีแรกพระราชา ศรีหริภุญชัยชนะ ” เพื่อที่จะชี้แจงและปรึกษาแนวทางณงานแก่การงานฯ

เวลากลางวันพุธแห่งหน 12 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกอธิปสำเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา เทิดพระนางจามพระเทวี เบื้องต้นพระราชา ธนูีหริภุญความมีชัย ” เพื่อที่จะจาระไนด้วยกันพิจารณาหารือวิถีทางในที่การแก่กิจธุระฯ ณ ห้องประชุมฟันนางกษัตริย์ ศาลาการลำพูน

Read More »

คณะสงฆ์ด้วยกันชาวเมืองจังหวัดลำพูนร่วมประกอบแบบแผนเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญกับถวายพระพรการมีชัยชนะมงคล ต่อสมเด็จกษัตรามหาวชิร้างไปลงมือในที่ บดินทรเทพยดายวรางน้ำกูร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่แผ่นดินที่ ๙

คณะสงฆ์กับชาวธานีจังหวัดลำพูนร่วมกอปรระเบียบแบบแผนเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญกับถวายพระพรชัยชนะมงคล ต่อสมเด็จพระราชามหาวชิเลิกลงมือแห่ง บี้ินทรสุรารักษ์ยวรางน้ำกูร ด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แห่งรัชกาลที่ ๙

Read More »

คณะสงฆ์ ด้วยกันคณะกรรมการแผนการหมู่บ้านถือศีล 5 ร่วมการสัมมนาสัมมนาเพื่อจะยกระดับแผนหมู่บ้านจำศีล ๕ ร่างมีส่วนร่วม ที่เขตปกครองคณะสงฆ์ท้องถิ่น ๗ เมืองจังหวัดลำพูน ที่สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติจ้าขึ้น

รุ่งสว่างวันนี้ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมสมเด็จพระสงฆ์ใหญ่รัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยมหาว่าวกุลายอมมือแห่งราชพิทยาลัย โรงเรียนพระลำพูน ท้องที่ไม้ธง อ.เมือง จังหวัดจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าการรวมพลแสดงความคิดเห็นเพื่อยกระดับแผนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ฉบับร่างมีส่วนร่วม ในที่แคว้นบำรุงรักษาคณะสงฆ์ภาค ๗ รายปี ๒๕๖๑ เพราะว่ามีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานแห่งแบบแผน มีพรหมสิริมงคล กุนซือหัวหน้าคณะสงฆ์อาณาเขต ๗ มี

Read More »

คณะสงฆ์ กับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านจำศีล 5 เข้าร่วมการสัมมนาประชุมเพื่อที่จะยกฐานะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่างมีส่วนร่วม ณเขตปกครองคณะสงฆ์เขต ๗ ธานีลำพูน แห่งหนที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น

อรุณรุ่งวันนี้ ๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ แห่งห้องประชุมสมเด็จพระสงฆ์ใหญ่รัชมังคกราบลาจารย์ วิทยาลัยใหญ่จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิทยาลัยพระภิกษุจังหวัดลำพูน ชุมชนต้นไม้ใบหญ้าธุช อำเภอนคร บุรีจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมหารือเพื่อจะยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นร่างมีส่วนร่วม ณแคว้นอภิบาลคณะสงฆ์ท้องที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ เพราะประกอบด้วยพรหมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าคณะสงฆ์ท้องที่ ๗ สำคัญที่พิธีรีตอง มีพระพรหมมงคล กุนซือเจ้าคณะอาณาเขต ๗ มี

Read More »

เมืองจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีรีตองรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระเท้าสมเด็จพระวชิชะรมุ่นเจ้าอยู่ศรีษะ และสมเด็จ ตุ๊บรมพระราชินี เนื่องในโอกาสมหาสิริมงคลพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศก 2562

เช้าวันที่ 13 เดือนธันวาคม 2562 สถานที่ ที่ประชุมหน่วยงานจัดการซีกจังหวัดลำพูน ผู้เป็นใหญ่สกุลรัชนีน์ ภิน่าสนุกราตรีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน เป็นสำคัญถกกรวยข้อกุสุมาลย์ ธูปตะเกียงแพ กล่าวมอบราชชมเชย และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานสรรพสิ่งพระสงฆ์เท้าสมเด็จตุ๊เจ้าวชิชะรมุ่นเจ้านายสิงสู่กระหม่อม และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาผ่องใสลักษในที่ พระบรมราชินี แบ่งออกอายุมากหัวหน้าหน่วยร. นายอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานอภิบาลส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสยิ่งใหญ่สิริมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าซีกราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรบำรุงรักษาส่วนท้องถิ่น

Read More »

กลางเมือง ชาวบุรีลำพูนแห่งหนขึ้นทะเบียนรวมกิจกรรมรถถีบเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอมลัก ” ได้รับมอบเสื้อตุ๊ราชทานบารมีฯ เพื่อที่จะร่วมปั่นจักรยาน ในรวิวาร ที่ 9 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งบุรีลำพูนจะซักซ้อมการกรอจักรยานติดสอยห้อยตามทางแน่ๆ ในวันพรุ่งนี้ ( 2 ธันวาคม 2561 )

กลางเมือง ชาวจังหวัดลำพูนสถานที่ลงทะเบียนรวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ” Bike อุ่นไอมลัก ” คว้ารับมอบเสื้อตุ๊เจ้าราชทานฯ เพื่อจะร่วมหมุนจักรยาน ณรวิวาร แห่ง 9 เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเมืองจังหวัดลำพูนจักซ้อมซักการปั่นจักรยานตามทางจริงๆ ณวันพรุ่ง ( 2 ธันวาคม 2561 )

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว