รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา ยกย่องพระนางฟันนางพญา ทีแรกพระราชา ศรีหริภุญชัยชนะ ” เพื่อที่จะชี้แจงและปรึกษาแนวทางณงานแก่การงานฯ

เวลากลางวันพุธแห่งหน 12 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกอธิปสำเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา เทิดพระนางจามพระเทวี เบื้องต้นพระราชา ธนูีหริภุญความมีชัย ” เพื่อที่จะจาระไนด้วยกันพิจารณาหารือวิถีทางในที่การแก่กิจธุระฯ ณ ห้องประชุมฟันนางกษัตริย์ ศาลาการลำพูน

Read More »

ข้าราชการประจำ พ่อค้า ประชาชนชาวธานีลำพูนรวมหัวกอปรระเบียบแบบแผนดวงโคมเพื่อที่จะค้อมหวนคิดณพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมที่นาถบพิตร รัชกาลแห่งหน 9 เนื่องในเวลากลางวันคล้ายคลึงเวลากลางวันแตกดับ

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวธานีลำพูนร่วมมือประกอบแบบแผนดวงโคมเพื่อจะน้อมหวนคิดณบุญคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร แผ่นดินสถานที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันม้วยมรณ์

Read More »

เมืองจังหวัดลำพูนตะขอชวนประชาชนด้วยกันนักเดินทางเพ่ง 2 กิจธุระเลิศ ” เริ่มต้นเมืองลำพูน ธุรกิจ “เพราะีย์พัสตร์ ต่อความหลักแหลมนวัตเส้นทาง ” ด้วยกัน เยี่ยมชมของดีขนมจาก หมู่บ้านโอถักป นวัตมรรค 33 หมู่บ้านสรรพสิ่งจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ในที่ ศาลาการลำพูน

จังหวัดลำพูนขอเกี่ยวเชื้อเชิญกลางเมืองกับนักทัศนาจรชม 2 การงานประเสริฐ ” เปิดม่านนครจังหวัดลำพูน ธุรกิจ “เพราะีย์ผ้า ต่อความเฉลียวฉลาดเก้าัตเส้นทาง ” กับ เยี่ยมชมของดีขนมจาก หมู่บ้านโอถักป เก้าัตมารค 33 หมู่บ้านของบุรีจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 26 เดือนตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน

Read More »

เมืองลำพูนตะขอเชิญกลางเมือง ร่วมเดินวิ่งเพื่อพลานามัยแผนการ “ซินแสชักชวนวิ่ง” เนื่องในวารครบรอบ 50 พรรษา กับเพื่อที่จะได้ผลสรรเสริญสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจวาสนาวิกรม ตุ๊เจ้าบรมราชบิดา พระราชชนกสถานที่การแพทย์ประเทศไทย

เมืองลำพูนตะขอชวนกลางเมือง ร่วมเคลื่อนที่วิ่งเพื่อจะพลานามัยแผนการ “ซินแซชวนวิ่ง” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อที่จะได้ผลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชพ่อ ตุ๊เจ้าราชบิดาสถานที่การแพทย์ไทย

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน เป็นประธานถลกการอบรมคอร์สกำนัน ผญ. สาวสถานที่ 5 ครบถ้วนบอกพิเศษในที่ข้อ “คุณธรรมหลายบำรุงรักษาช่องท้องสถานที่” แจกอายุมากกำนัน ผญ.ขนมจากทั้งหมดเมืองทั่วประเทศ จำนวนกระทั่ง 95 มนุช ที่ พิทยาลัยความปกครอง อ.นิวาสสถานโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันเดือน ที่ 8 ตุลาคม 2561 สมัย 09.00 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธรัชนีน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานรั้งขึ้นการฝึกฝนคอร์สกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหน้าแห่งหน 5 พร้อมสาธยายดีเยี่ยมในที่ข้อความ “ศีลธรรมหลายอภิบาลช่องท้องสถานที่” แยกออกอายุมากกำนัน ผญ.จากทั้งปวงบุรีทั่วราชอาณาจักร จำนวนรวมกว่า 95 มนุช แห่ง วิทยาลัยความปกครอง อำเภอที่อยู่โฮ่ง

Read More »

ธานีลำพูน จ้าชุมพลทีมอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินธานีลำพูน พอให้ดำรงฐานะเวทีในที่การพัฒนาการบริหารสั่งการหมู่การแพทย์เร่งรีบหรือไม่ก็ทวนปัญหาด้วยกันหาวิถีทางในที่การแก้ไขร่วมมือ

เมืองจังหวัดลำพูน แก่ชุมพลคณะอนุกรรมการการแพทย์เร่งด่วนจังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อให้ดำรงฐานะยกพื้นในที่การพัฒนาการบริหารว่าการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าทบทวนปัญหากับควานหาหลักในที่การเยียวยาสมคบคิด

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว