รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา ยกย่องพระนางฟันนางพญา ทีแรกพระราชา ศรีหริภุญชัยชนะ ” เพื่อที่จะชี้แจงและปรึกษาแนวทางณงานแก่การงานฯ

เวลากลางวันพุธแห่งหน 12 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกอธิปสำเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา เทิดพระนางจามพระเทวี เบื้องต้นพระราชา ธนูีหริภุญความมีชัย ” เพื่อที่จะจาระไนด้วยกันพิจารณาหารือวิถีทางในที่การแก่กิจธุระฯ ณ ห้องประชุมฟันนางกษัตริย์ ศาลาการลำพูน

Read More »

โรงเรียนการบูชายัญีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริพูดปดญความมีชัย” แจ๋โครงการทำบุญปล่อยมัจฉะ จำนวน 84,000 เนื้อตัว เพื่อที่จะนำเงินรายได้สมทบทุนทรัพย์ข้าวตเฉลี่ยสำหรับถวายต่อนักเรียนพระสงฆ์สามเณร กับทุนทรัพย์ข้าวกลางวันเด็กนักเรียน

วันที่ 7 มกราคม 2563 แห่งดินแดนทางเข้าออกกระบวนอนงค์ ชายทะเลชนนีธารกวงกลม ท้องที่ในเมือง อ.บุรีลำพูน บุรีจังหวัดลำพูน ผู้เป็นใหญ่พงศ์รัตติน์ ภิรมย์กลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองประธานในที่แบบแผนทำบุญวางธุระมัจฉา ผลรวม 84,000 ตัว ซึ่งครอบครองโครงการรายปีของวิทยาคารการบูชายัญีวุฒิมือ “วัดตุ๊เจ้าแร่หริกุญชัย” การจัดกิจกรรมทำบุญทำกุศลวางธุระมัจฉะในที่ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสปันออกชาวพุทธ กับกลางเมืองทั่วไปได้มามีโอกาสทำบุญทำกุศลเนื่องในวันส่งท้ายชันษาเก่าแก่ รับรองปีใหม่ เพื่อจะจับเงินรายได้รวมเข้าด้วยกันเงินทุนภัตตเฉลี่ยด้วยให้ต่อเด็กนักเรียนสงฆ์เณร กับเงินทุนมื้อกลางวันนักเรียน ชาย-ผู้หญิง ตึกเรียนเมเรียววุฒิแขน

Read More »

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศรีวัฒนาพรรณวดี รักษาประกอบด้วยพระเมตตากรุณายื่นให้ทุนการศึกษา มูลนิธิเจ้าเอ็งพุ่มปันออกเด็กพิการ แห่งเนื้อที่เมืองจังหวัดลำพูน เพราะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนพระองค์ปันออกทุนเล่าเรียนมอบอายุมากเด็กไม่สมประกอบ , เด็กดีเยี่ยม ผลรวม 103 ทุน ๆ เว้น 5,000 พระบาท

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวสะอาด ดำรงประกอบด้วยตุ๊เจ้าเมตตาปรานีมอบให้ทุนการศึกษา มูลนิธิเธอกระพุ่มแจกเด็กไม่สมประกอบ ในเนื้อที่ธานีจังหวัดลำพูน โดยประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนพระองค์มอบทุนเล่าเรียนแยกออกแก่เด็กไม่สมประกอบ , ลูกเด่น จำนวนรวม 103 ราคาซื้อ ๆ เว้น 5,000 บาท

Read More »

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองประธานในที่พิธีรีตองทำบุญใส่บาตร ติดตามแผนการเข้าวัดเจริญภาวนากลางวันธรรมะสวหนอ (วันพระ) ธานีจังหวัดลำพูน ประจำปีงบดุล พุทธศักราช๒๕๖๑ ณ วัดวนาลีแดด ตำบลเมืองยองๆ อ.นคร บุรีลำพูน

วันดวงเดือนสถานที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน มอบมอบผู้เป็นใหญ่รื่นเริง ไชยเสน ถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในธรรมเนียมทำบุญทำกุศลตักบาตร ติดตามแผนเข้าตรวจวัดเจริญภาวนาทิวากาลคุณความดีสำนักเลขาธิการวุฒิสภานะ (วันพระ) บุรีลำพูน รายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใน วัดพนาแดด ชุมชนเมืองยองๆ อ.เมือง เมืองจังหวัดลำพูน เพราะมีผู้เป็นใหญ่วรยุทธ

Read More »

ประมวลภาพงานแจ๋พิธีอวยพรชัยชนะสิริมงคล และงานลงมือเกี่ยวพันพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศก ๒๕๖๒ ที่ส่วนภูมิภาค สรรพสิ่งธานีลำพูน

ครั้นวันที่ ๓๐ เดือนที่ 4 ๒๕๖๓ ผู้เป็นใหญ่วิษในุ เครือเฉิดฉิน รองนายกฯ เอ่ยถึงแนวทางการจัดงานธรรมเนียมไม่ก็กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แห่งสถานการณ์งานกระจายเชื้อสิ่งของโรคติดเชื้อเชื้อโรควัวโรท้องนา ๒๐๑๙ (โคตัก-๑๙) ว่าในที่วันฉัตรมงคล ซึ่งซื่อกับกลางวันดวงจันทร์สถานที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พ้นไปการจัดงานพระราชพิธีหรือไม่ก็จัดกิจกรรมอื่นแต่ประการใด ในการนี้รัฐบาลได้พิไปแห่งาแบ่งออกส่วนภูมิภาคลงมือตามแนวราวตรงนี้๑มันสมอง ซีกราชการแตกต่าง ๆ สามารถอลงกตที่กับขจิตธงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระพุทธเจ้าศํมือาช ๒๕๖๓

Read More »

รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมสนทนาในที่รายการเหล่ภาคเหนือ (NBT ช่อง ๑๑) เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรสถิร ของขลังจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน 8 ๒๕๖๑ ยุค ๐๘มันสมอง๓๐ นาฬิกา ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธราตรีน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกผู้เป็นใหญ่ร่าเริง ไชยเสน ถัดจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน เช่นกันผู้หญิงช้า แสนหยุดเมี่ยง นาจังหวัดลำพูนด้วยกันผู้หญิงอรทัย กรูเครือญาติ ประธานกรรมการบริษัท หมู่ชนประเทศชาติมลักปรองดอง (วิสาหกิจเพื่อจะเข้าสังคม) กำหนด รวมสนทนาในที่รายการจ้องเมืองเหนือ (NBT ช่อง

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว