ธานีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างชัดเจนฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดให้ ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษแห่งหนเหลือใช้ลงมาก่อครอบครองถุงใส่สินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดสารภาพ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะผลิตภัณฑ์รับช่วงการใช้คืนถุงพลาสติก

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญธรรมเนียมทำบุญ วางธุระปลา ประจำปี 2562 แห่ง ริมสะพานจริตอนงค์ อ.บุรีจังหวัดลำพูน

ซินแซ เด็กนักเรียน โรงเรียนเมธีภูมิรู้แขน วัดตุ๊เจ้าธาตุหริภุญชัยชนะ วรมควันควานวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง ชาวพุทธได้มารวมปล่อยวางทรัพย์สมบัติทำบุญในที่ระยะงานเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนทรัพย์ อาหารกลางวัน กับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เหตุด้วยเด็กนักเรียน

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญแบบแผนทำบุญ วางธุระมัจฉา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานจริตอนงค์ อำเภอบุรีจังหวัดลำพูน

ซินแส เด็กนักเรียน วิทยาคารการบูชายัญีวุฒิกร ตรวจวัดตุ๊ธาตุหริภุญชัย วรมควันควานวิหาร ทำบุญทำกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนคว้ารวมปล่อยวางสมบัติทำบุญในที่ตอนเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนรอน ข้าวกลางวัน ด้วยกันจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เพราะว่านักเรียน

Read More »

พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญระเบียบแบบแผนบำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉะ รายปี 2562 ที่ ริมสะพานกระบวนผู้หญิง อำเภอนครลำพูน

หมอ นักเรียน วิทยาคารเมธีวุฒิกร วัดพระแร่ธาตุหริภุญความมีชัย วรมควานหาวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยปลา รายปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมละทิ้งสินทรัพย์บำเพ็ญกุศลแห่งตอนเทศกาลปีใหม่ รวมเข้าด้วยกันทุนรอน มื้อกลางวัน กับจัดซื้อเครื่องมือการหาความรู้ การสอน เนื่องด้วยเด็กนักเรียน

Read More »

พล.อ.อ. กระจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ว่าการยธ ครอบครองสำคัญถกแผนยุติธรรมไปสู่หมู่บ้านจับบริการประเทศสู่กลางเมือง ทีแห่งหน 3 หมู่บุรีภาคเหนือระยะบนบานศาลกล่าว 1

วันนี้ (14 ม.ค.62) พลอากาศเอก ประจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นสำคัญยกขึ้นแผนการยุติธรรมสู่หมู่บ้านจับบริการแว่นแคว้นสู่ประชาชน ครั้งแห่ง 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนบาน 1 ใน ห้องประชุมองค์การจัดการซีกบุรีจังหวัดลำพูน อำเภอบุรี จังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อที่จะก่อสร้างการรับทราบปีกข้อบังคับด้วยกันฟังปัญหาสรรพสิ่งกลางเมือง รวมถึงเคลื่อนงานสั่งงานความชอบธรรมในชั้นเนื้อที่ และก่อสร้างกลไกบูรณาการสมรู้ร่วมคิดระหว่างภาครัฐบาลด้วยกันเขตประชาชน ในการให้ความชอบธรรมในเนื้อที่ เพราะประกอบด้วยที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน บอกช่วงรับ

Read More »

รมต.บริหารกระทรวงกำลังแรงงาน ลงพื้นสถานที่ตรวจงานในจังหวัดจังหวัดลำพูนแผนการต้นแบบ Micro Grid แห่งพื้นที่ไกลลิบ พร้อมแยกออกแนวทางพลังงานบุรีในเนื้อที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการณจังหวัดลำพูนแผนการต้นเค้า Micro Grid ณเนื้อที่ไกล ครบครันให้แนวทางกำลังแรงงานธานีที่เนื้อที่

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว