รมต.บริหารกระทรวงกำลังแรงงาน ลงพื้นสถานที่ตรวจงานในจังหวัดจังหวัดลำพูนแผนการต้นแบบ Micro Grid แห่งพื้นที่ไกลลิบ พร้อมแยกออกแนวทางพลังงานบุรีในเนื้อที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการณจังหวัดลำพูนแผนการต้นเค้า Micro Grid ณเนื้อที่ไกล ครบครันให้แนวทางกำลังแรงงานธานีที่เนื้อที่

Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการแห่งจังหวัดจังหวัดลำพูนโครงการต้นเค้า Micro Grid แห่งเนื้อที่ห่าง พร้อมให้แผนการแรงงานธานีในเนื้อที่

รมต.จัดการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในที่จังหวัดจังหวัดลำพูนแผนต้นเค้า Micro Grid ในที่เนื้อที่ไกล ครบครันแยกออกหลักกำลังแรงงานบุรีในเนื้อที่

Read More »

รองพ่อเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ หนึ่งพันกิโลกรัมยุยงวรรธหนอ รมต.ประจำนร ในที่จังหวะท่องเที่ยวมาสำรวจสืบเสาะงานกระทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในที่พื้นที่หมู่ธานีภาคเหนือช่วงบนบานศาลกล่าว 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน)

กลางวันเดือนที่ 14 มกราคม 2562 ระยะเวลา 08.30 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ ผวจ.จังหวัดลำพูน มอบหมายงานปันออก ผู้เป็นใหญ่วรยุทธ นพรัตน์ ถัดลงมา ผวจ.จังหวัดลำพูน เช่นกัน ความเจริญจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการที่ว่าการพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอนิวาสสถานธิ ผกก.สภ.เมืองจังหวัดลำพูน และผู้แทนนายอำเภอนครลำพูน รวมให้การต้อนรับ นายสุวกลุ่ม ตันยุวรรธหนอ รมต.ประจำการสำนักนายกรัฐมนตรี

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาชาวธานีลำพูน กระทั่งพันมนุษย์รวมกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 รายปี 2562 ซ่อมแซมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา กับจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางหน้ามุขสายธารชนนีกจุด

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตใจอาสาชาวเมืองลำพูน กระทั่งโพกหัวคนร่วมกิจกรรมใจขันอาสา “ดิฉันหาเรื่อง งดงาม อีกด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งสถานที่ 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางทางมุขสายธารชนนีกวง

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองใจอาสาชาวจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกมนุชรวมกิจกรรมความคิดอาสา “ดิฉันก่อเรื่องขึ้น ดี ด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางทางลำน้ำชนนีกวง

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกผ้ามนุชร่วมกิจกรรมความคิดขันอาสา “อีฉันก่อเหตุขึ้น สะอาด ด้วยหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 แก้ไขภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆโรงเรียนสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชสถานที่ขวางทางมุขลำน้ำชนนีกวง

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกหัวมนุษย์รวมกิจกรรมจิตขันอาสา “ฉันทำความ บริสุทธ์ เช่นกันหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจ่ายวัชพืชแห่งหนขวางหน้าทางลำน้ำแม่กจุด

พ่อเมืองลำพูน จับกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวบุรีลำพูน กว่าโพกคนรวมกิจกรรมจิตใจอาสา “อีฉันทำความ ดีงาม ด้วยหัวอกหัวใจ ” ทีแห่ง 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางมุขลำน้ำแม่กสิ่งกลมๆ

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว