ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกหัวมนุษย์รวมกิจกรรมจิตขันอาสา “ฉันทำความ บริสุทธ์ เช่นกันหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจ่ายวัชพืชแห่งหนขวางหน้าทางลำน้ำแม่กจุด

พ่อเมืองลำพูน จับกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวบุรีลำพูน กว่าโพกคนรวมกิจกรรมจิตใจอาสา “อีฉันทำความ ดีงาม ด้วยหัวอกหัวใจ ” ทีแห่ง 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางมุขลำน้ำแม่กสิ่งกลมๆ

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูนเดินทางร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก ขยายเนื้อความหนาวเหน็บ “กระแสน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในที่ ตุ๊ต้นลานพระราชวังดุสิตกับสนามหญ้าผู้ร้ายวนาลี และเข้าไปเยี่ยมชมการขายสินค้า OTOP ของดีนครลำพูน

ครั้นวันที่ 11 ธันวาคม 2561 กาลเวลา 17.30 น. ทุ่งนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ พ่อเมืองลำพูน ด้วยกันผู้หญิงจิในที่ณารัชช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยธานีจังหวัดลำพูน ด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดลำพูน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนร. นายอำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ คนแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน กับตัวแทนมหาชนพิการของเมืองลำพูน โคจรเข้าร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก คลายคดีหนาวเหน็บ “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูนโคจรเข้าร่วมการทำงานการงานอุ่นไอรัก คลายกรณีเย็น “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ ตุ๊ต้นลานปราสาทดุสิตกับสนามหญ้าเสืออรัญญิก พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลำพูน

ครั้นวันที่ 11 เดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 17.30 นาฬิกา ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัชนีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน และผู้หญิงจิในในาราชย์ช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจังหวัดลำพูน อีกด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน รองประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบุรีจังหวัดลำพูน ข้าราชการประจำ คนแม่บ้านแม่เรือนมหาดไทยจังหวัดลำพูน และผู้แทนมวลชนเป็นอัมพาตของบุรีลำพูน เดินทางเข้าร่วมงานกิจธุระอุ่นกระไอกระแอมมลัก ขยายข้อความหนาวเหน็บ “สายน้ำที่รัตนโกสินทร์” แห่ง

Read More »

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมกับดำรงฐานะสำคัญกล่าวดับการสัมมนาชี้แจงนโยบายบริหารบริหารธาราณหน้าแล้ง ปี 2562

เวลากลางวันเดือนแห่งหน 24 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 10.00 นาฬิกา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน มอบปันออกนายสำเริงสำราญ ไชยเสน ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาด้วยกันดำรงฐานะประธานรายงานดับการประชุมชี้แจงแนวทางสั่งการบริหารสายธารแห่งฤดูแล้ง พรรษา 2562 สรรพสิ่งเนื้อที่ลุ่มธารปิงช่วงบนบานศาลกล่าว (จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อรวมอภิปรายพิจารณาหารือแผนการว่าการสั่งการสายธารให้ประกอบด้วยจำนวนรวมน้ำณลำสายธารปิงพอเพียงต่อความมุ่งมาดชดใช้สายธารสิ่งของทุกเขตซีกแห่งพื้นที่ลุ่มธารปิงระยะบนบาน เพราะว่าประกอบด้วยอธิปหล่อ สุชาติชั้นวรรณะอัมพา ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครองสำคัญเสนอถกการประชุมฯ แห่ง ที่ประชุมอาคารสารพัดประโยชน์

Read More »

รองลงมาจากพ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญการดำเนินการพิจารณาการนำภัตจากไปใช้ที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หามิได้งานเสพสรรพสิ่งมนุษย์ คราวแห่ง 1/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ยุค 10.00 น. นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธกลางคืนน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน มอบหมายให้แบ่งออกอธิปร่าเริง ไชยเสน รองลงมาจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญงานจัดการวิเคราะห์การพาข้าวไปชดใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนมิใช่งานบริโภคของมนุช คราวแห่งหน 1/2561 เพราะร่วมกับ พ.อ.สุจินต์ ธนทรัพย์ รองลงมาจาก.ผู้บังคับบัญชาฐานล.รสมันสมองจว.ลพ. หัวหน้าการเซ่นสรวงี อรพินท์พิ่ง การซื้อขายบุรีลำพูน ตัวแทนอุตสาหกรรมธานีจังหวัดลำพูน หัวหน้ากุดัง(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดจังหวัดลำพูนและหัวโจกโกดัง(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)จังหวัดลำพูน

Read More »

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชัดเจนฟ้าเซฟปีศาจ์ท ลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ตัดทอนปันออก ตัดทอนใช้คืนถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กล่องกระดาษแห่งเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าแทนที่งานชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

บุรีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ้งฟ้าเซฟภูต์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดจ่าย ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาสร้างครอบครองถุงเหยาะสินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว