พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญแบบแผนทำบุญ วางธุระมัจฉา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานจริตอนงค์ อำเภอบุรีจังหวัดลำพูน

ซินแส เด็กนักเรียน วิทยาคารการบูชายัญีวุฒิกร ตรวจวัดตุ๊ธาตุหริภุญชัย วรมควันควานวิหาร ทำบุญทำกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนคว้ารวมปล่อยวางสมบัติทำบุญในที่ตอนเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนรอน ข้าวกลางวัน ด้วยกันจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เพราะว่านักเรียน

Read More »

พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญระเบียบแบบแผนบำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉะ รายปี 2562 ที่ ริมสะพานกระบวนผู้หญิง อำเภอนครลำพูน

หมอ นักเรียน วิทยาคารเมธีวุฒิกร วัดพระแร่ธาตุหริภุญความมีชัย วรมควานหาวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยปลา รายปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมละทิ้งสินทรัพย์บำเพ็ญกุศลแห่งตอนเทศกาลปีใหม่ รวมเข้าด้วยกันทุนรอน มื้อกลางวัน กับจัดซื้อเครื่องมือการหาความรู้ การสอน เนื่องด้วยเด็กนักเรียน

Read More »

พล.อ.อ. กระจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ว่าการยธ ครอบครองสำคัญถกแผนยุติธรรมไปสู่หมู่บ้านจับบริการประเทศสู่กลางเมือง ทีแห่งหน 3 หมู่บุรีภาคเหนือระยะบนบานศาลกล่าว 1

วันนี้ (14 ม.ค.62) พลอากาศเอก ประจิน จั่นโคนง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบริหารกระทรวงยุติธรรม เป็นสำคัญยกขึ้นแผนการยุติธรรมสู่หมู่บ้านจับบริการแว่นแคว้นสู่ประชาชน ครั้งแห่ง 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนบาน 1 ใน ห้องประชุมองค์การจัดการซีกบุรีจังหวัดลำพูน อำเภอบุรี จังหวัดจังหวัดลำพูน เพื่อที่จะก่อสร้างการรับทราบปีกข้อบังคับด้วยกันฟังปัญหาสรรพสิ่งกลางเมือง รวมถึงเคลื่อนงานสั่งงานความชอบธรรมในชั้นเนื้อที่ และก่อสร้างกลไกบูรณาการสมรู้ร่วมคิดระหว่างภาครัฐบาลด้วยกันเขตประชาชน ในการให้ความชอบธรรมในเนื้อที่ เพราะประกอบด้วยที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน บอกช่วงรับ

Read More »

รมต.บริหารกระทรวงกำลังแรงงาน ลงพื้นสถานที่ตรวจงานในจังหวัดจังหวัดลำพูนแผนการต้นแบบ Micro Grid แห่งพื้นที่ไกลลิบ พร้อมแยกออกแนวทางพลังงานบุรีในเนื้อที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการณจังหวัดลำพูนแผนการต้นเค้า Micro Grid ณเนื้อที่ไกล ครบครันให้แนวทางกำลังแรงงานธานีที่เนื้อที่

Read More »

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นแห่งหนตรวจราชการแห่งจังหวัดจังหวัดลำพูนโครงการต้นเค้า Micro Grid แห่งเนื้อที่ห่าง พร้อมให้แผนการแรงงานธานีในเนื้อที่

รมต.จัดการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการในที่จังหวัดจังหวัดลำพูนแผนต้นเค้า Micro Grid ในที่เนื้อที่ไกล ครบครันแยกออกหลักกำลังแรงงานบุรีในเนื้อที่

Read More »

รองพ่อเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ หนึ่งพันกิโลกรัมยุยงวรรธหนอ รมต.ประจำนร ในที่จังหวะท่องเที่ยวมาสำรวจสืบเสาะงานกระทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในที่พื้นที่หมู่ธานีภาคเหนือช่วงบนบานศาลกล่าว 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน จังหวัดลำปาง แม่ฮ่องสอน)

กลางวันเดือนที่ 14 มกราคม 2562 ระยะเวลา 08.30 นาฬิกา ท้องนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ ผวจ.จังหวัดลำพูน มอบหมายงานปันออก ผู้เป็นใหญ่วรยุทธ นพรัตน์ ถัดลงมา ผวจ.จังหวัดลำพูน เช่นกัน ความเจริญจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการที่ว่าการพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอนิวาสสถานธิ ผกก.สภ.เมืองจังหวัดลำพูน และผู้แทนนายอำเภอนครลำพูน รวมให้การต้อนรับ นายสุวกลุ่ม ตันยุวรรธหนอ รมต.ประจำการสำนักนายกรัฐมนตรี

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว