จังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการแก่ชุมพลก๊กกาชาดธานีพื้นที่ 10 ครั้งสถานที่ 3 ประจำปี 2562

บุรีจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการแจ๋รวมพลพวกกาชาดธานีพื้นที่ สิบ หนแห่ง 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสมเด็จตุ๊มหาราชย์มังคลาจารย์ (ช่วง วรอุดญญมหาเจ้าวัด) วิทยาลัยพระสงฆ์ลำพูน อ.นคร บุรีจังหวัดลำพูน พอให้คณะกรรมการ คนพวกกาชาดธานีตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความชำนาญ สร้างปัญญาความประจักษ์แจ้งที่วัตรกิจธุระ กับแห่งหนสำคัญถือเอาว่าการคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติการงานตามพันธกิจหลักเขตสรรพสิ่งพวกกาชาดเมืองวันนี้ (7 กันยายน 2562) แห่งหนหอประชุมสมเด็จตุ๊มหารัชมังคกราบลาจารย์ (ระยะ

Read More »

ศูนย์กลางทำความเข้าใจการพัฒนาอังคณาด้วยกันครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติ 72 ชันษา บรมราชินีนาถ เมืองลำพูน จัดแผนการพัฒนากิจธุระผู้หญิงและครัวเรือน (Co-working space) เมืองจังหวัดลำพูน – เชียงใหม่ เสริมสร้างมิติการเรียน แบ่งออกผู้หญิงสาวก้าวไปสู่ท้องตลาดดิจิทัล เวลา Thailand 4.0

วันที่ 9 เดือนกันยายน 2562 10.00 น. แห่งหนอินทนทานนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดจังหวัดลำพูน ศูนย์กลางศึกษาการพัฒนาอังคณาและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 ชันษา บรมราชินีนาถ จังหวัดจังหวัดลำพูน แก่โครงการ ปฏิรูปการทำงานสตรีด้วยกันครอบครัว ( Co-working space ) เมืองลำพูน – เชียงใหม่ความฉลาดข้อความตลาดออนไลน์ เป็นพิเศษเมธาปีกกลเม็ดงานการบอกกล่าวผลิตภัณฑ์ในที่รูปแบบต่าง ๆ

Read More »

ชาวพุทธชาว ธานีลำพูน อลงกต พืชพันธุ์ฉลาก และ ร่วมกันแจ๋ขบวนแห่ พืชพันธุ์สลากยาย้อมสี ขนาดใหญ่ สูงศักดิ์ 12 เมตร ยกไปสู่ วัดตุ๊เจ้าธาตุหริภุญการมีชัยชนะ ในที่ธุรกิจขนมธรรมเนียม สลากข้าวฉลากย้อมสี ลำพูน หนึ่งเดียวแห่งโลก รายปี 2562 แห่งหนคว้าแจ๋ขึ้นไปอย่างยิ่งใหญ่

ตอนเย็นวันนี้ ( 12 กันยายน 2562 ) ชาวพุทธ ร่วมงานประเพณีฉลากย้อม เมืองลำพูน โทนแห่งพื้นแผ่นดิน โดย หน่วยงานของรัฐ , องค์กรเอกชน กับ กรุ๊ปเทอดทูน ชาวพุทธ ที่บุรีจังหวัดลำพูน สมรู้ร่วมคิด ตกแต่งต้นไม้สลาก ซึ่งประกอบด้วยส่วนสูง ถึง 12 เมตร กับ

Read More »

ชาวพุทธชาวธานีลำพูน และนักทัศนาจร กระทั่งเอ็ดโพกผ้ามนุษย์ ร่วมประกอบพิธีรีตองเชิญยอดเจดีย์ ขึ้นกระดิษสถานที่บนบานตัวพระบรมแร่หริภุญชัยชนะ

วันนี้ ( 15 เดือนกันยายน 2562 ) ที่ ตรวจวัดตุ๊แร่ธาตุหริภุญการมีชัยชนะ วรมควานหาวิหาร อ.บุรีลำพูน ธานีจังหวัดลำพูน ทีมศรัทธาพุทธศาสนิกชน ชาวธานีลำพูน กับนักทัศนาจร กระทั่งหนึ่งโพกหัวมนุช ร่วมกอปรพิธี อัญเชิญยอดเจดีย์ ขึ้นประดิษสถานบนบานศาลกล่าวอวัยวะพระสงฆ์บรมแร่ธาตุหริภุญชัย โดยมี พระพรหมสิริมงคล เจ้าวัดตรวจวัดพระบรมสารีริกธาตุศรียอดทองวรำไพแบ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะสงฆ์ท้องที่ 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานในที่ระเบียบแบบแผนดึงขึ้นสถานพยาบาลการให้คำปรึกษาการใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ พอให้ข้อคิดเห็นการใช้กัญชาทางการแพทย์แบ่งออกอายุมากกลางเมืองเพื่อที่จะได้ใช้คืนกัญชาอย่างแม่นยำ ด้วยกันปลอดภัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แห่งหน โรงพยาบาลลำพูน นายวงศ์สกุลรัตติกาลน์ ภิน่าสนุกรัชนีน์ พ่อเมืองลำพูน ครอบครองประธานที่พิธีถลกสถานพยาบาลการให้คำปรึกษางานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ แดนดินชั้น 1 อาคารคนไข้นอก ซึ่งถกให้บริการทุกวี่ทุกวันวันศุกร์ ระยะเวลา13.30-16.30 นาฬิกา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ครอบครอง 1 ในโรงหมอนำร่อง ที่งานถกให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พอให้คำแนะนำงานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย เพราะประกอบด้วย นายวรยุทธ นวรัตน์

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะสำคัญณระเบียบแบบแผนยกขึ้นคลินิกการให้คำปรึกษาการใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำการใช้คืนกัญชาทางการแพทย์แยกออกอายุมากกลางเมืองเพื่อที่จะคว้าใช้คืนกัญชาอย่างแม่นยำ และหนักแน่น

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ผู้เป็นใหญ่วงศ์ราตรีน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่แบบแผนถกสถานพยาบาลการให้คำปรึกษางานใช้คืนกัญชาทางการแพทย์ บริเวณชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งดึงขึ้นให้บริการทุกวี่ทุกวันวันศุกร์ ระยะเวลา13.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดำรงฐานะ 1 ในโรงพยาบาลนำร่อง ในที่การดึงขึ้นให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นงานใช้กัญชาทางการแพทย์โดยสวัสดิภาพ เพราะมี นายวรยุทธ นวรัตน์

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว