ธานีจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมความคิดอาสาสมัครพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสรรพสิ่งตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมชนกาธิเบศร มหาสิงขรไม่กำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนาอติราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 หัวหน้าพงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกรัตติน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานระเบียบแบบแผนถลกกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันก่อเหตุขึ้น งดงาม ด้วยหัวใจ” เนื่องในทิวากาลพ่อแห่งชาติ เจริญสายธาร ปลักคลอง เนื่องในทิวากาลคล้ายคลึงวันธรรมสวนะบรมราชสมภพตุ๊บาทาสมเด็จพระสงฆ์บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบธนู ยิ่งใหญ่ภูมิทหารอดุลย์ยอิทธิพลมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ณ ดินแดนต้นลานใบหน้าตรวจวัดขม่อมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ท้องถิ่นหนองน้ำหัสดินกลับคืน ด้วยกันกิจกรรมใจอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ปลักลำคลองกับพัฒนาชุมชนแห่งหนอาศัยชายลำธาร

Read More »

ธานีลำพูน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตร พิธีรีตองมอบพานพุ่มดอกไม้ด้วยกันถวายบังคม เนื่องในทิวาละม้ายทิวากาลเฉลิมพระชนมพรรษา ตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมเสี่ยวกาต้มน้ำธิเบศร ใหญ่ไศลมิพลน้ำขาวลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ทิวากาลชนชาติ และวันชนกแห่งชาติ

เวลากลางวันพฤหัสบดีสถานที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07:30 นาฬิกา ผู้เป็นใหญ่วงศ์สกุลรัชนีน์ ภิรมย์รัชนีน์ พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญพิธีบำเพ็ญกุศลใส่บาตร และแบบแผนให้พานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายคลึงวันพระบรมราชสมภพพระสงฆ์ตีนสมเด็จพระบรมเสี่ยวกาธิเบศร ยิ่งใหญ่ภูเขามิกองพลอดุลยอำนาจมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร เวลากลางวันบิดาแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อค้อมหวนคิดแห่งพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนเกียรติบูชายกยอพระเกียรติคุณ โดยมีหัวเค้าหน้าซีกราชการ ข้าราชการกับประชาชนทั้งปวงกลุ่มพวกร่วมแบบแผนชนิดครบถ้วน ใน ดินแดนลานใบหน้าศาลาการลำพูน

Read More »

รองลงมาจากพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการสัมมนาคณะกรรมการจรรโลงภารกิจหอพักจังหวัดจังหวัดลำพูน คราวแห่งหน ๒/๒๕๖๑

เวลากลางวันอังคารสถานที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สมัย ๐๙มันสมอง๓๐ นาฬิกา นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธกลางคืนน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน มอบหมายแจก อธิปวรยุทธ เนาวรัตน์ ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักธานีจังหวัดลำพูน หนที่ ๒/๒๕๖๑ แห่ง ห้องหับชุมพลหริภุญความมีชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Read More »

จังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการแก่ชุมพลก๊กกาชาดธานีพื้นที่ 10 ครั้งสถานที่ 3 ประจำปี 2562

บุรีจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพการแจ๋รวมพลพวกกาชาดธานีพื้นที่ สิบ หนแห่ง 3 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสมเด็จตุ๊มหาราชย์มังคลาจารย์ (ช่วง วรอุดญญมหาเจ้าวัด) วิทยาลัยพระสงฆ์ลำพูน อ.นคร บุรีจังหวัดลำพูน พอให้คณะกรรมการ คนพวกกาชาดธานีตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความชำนาญ สร้างปัญญาความประจักษ์แจ้งที่วัตรกิจธุระ กับแห่งหนสำคัญถือเอาว่าการคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติการงานตามพันธกิจหลักเขตสรรพสิ่งพวกกาชาดเมืองวันนี้ (7 กันยายน 2562) แห่งหนหอประชุมสมเด็จตุ๊มหารัชมังคกราบลาจารย์ (ระยะ

Read More »

ศูนย์กลางทำความเข้าใจการพัฒนาอังคณาด้วยกันครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติ 72 ชันษา บรมราชินีนาถ เมืองลำพูน จัดแผนการพัฒนากิจธุระผู้หญิงและครัวเรือน (Co-working space) เมืองจังหวัดลำพูน – เชียงใหม่ เสริมสร้างมิติการเรียน แบ่งออกผู้หญิงสาวก้าวไปสู่ท้องตลาดดิจิทัล เวลา Thailand 4.0

วันที่ 9 เดือนกันยายน 2562 10.00 น. แห่งหนอินทนทานนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดจังหวัดลำพูน ศูนย์กลางศึกษาการพัฒนาอังคณาและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 ชันษา บรมราชินีนาถ จังหวัดจังหวัดลำพูน แก่โครงการ ปฏิรูปการทำงานสตรีด้วยกันครอบครัว ( Co-working space ) เมืองลำพูน – เชียงใหม่ความฉลาดข้อความตลาดออนไลน์ เป็นพิเศษเมธาปีกกลเม็ดงานการบอกกล่าวผลิตภัณฑ์ในที่รูปแบบต่าง ๆ

Read More »

ชาวพุทธชาว ธานีลำพูน อลงกต พืชพันธุ์ฉลาก และ ร่วมกันแจ๋ขบวนแห่ พืชพันธุ์สลากยาย้อมสี ขนาดใหญ่ สูงศักดิ์ 12 เมตร ยกไปสู่ วัดตุ๊เจ้าธาตุหริภุญการมีชัยชนะ ในที่ธุรกิจขนมธรรมเนียม สลากข้าวฉลากย้อมสี ลำพูน หนึ่งเดียวแห่งโลก รายปี 2562 แห่งหนคว้าแจ๋ขึ้นไปอย่างยิ่งใหญ่

ตอนเย็นวันนี้ ( 12 กันยายน 2562 ) ชาวพุทธ ร่วมงานประเพณีฉลากย้อม เมืองลำพูน โทนแห่งพื้นแผ่นดิน โดย หน่วยงานของรัฐ , องค์กรเอกชน กับ กรุ๊ปเทอดทูน ชาวพุทธ ที่บุรีจังหวัดลำพูน สมรู้ร่วมคิด ตกแต่งต้นไม้สลาก ซึ่งประกอบด้วยส่วนสูง ถึง 12 เมตร กับ

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว