ปั้นหม้อน้ำดินเผาที่อยู่สันจมูกเหมืองแร่

ประวัติบุคคล : แห่งสมัยโบราณที่อยู่สันบ่อแร่ ชุมชนหนองลอย อำเภอเมืองหนองน้ำล่องไป บุรีจังหวัดลำพูน เป็นแหล่งผลิตกุณฑีดินเผาขนาดใหญ่สิ่งของบุรีจังหวัดลำพูน ยิ่งไปกว่านั้นประกอบด้วยการผลิตกุณฑีดินเผาแล้ว อีกต่างหากมีผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาอื่นๆ อีก เป็นต้นว่า กระถางดอกไม้ ตุ่มสาว (ตุ่มแกงสรรพสิ่งคนเหนือ เนื่องจากในสมัยก่อนปราศจากกะทะ จึ่งใช้หม้อดินย่างตูดกลมชดใช้แห่งการทำกับข้าวกับปลาผลัดเปลี่ยน) ตุ่มต่อม (ตุ่มเกี่ยวกับใช้ใส่ขี้เหนียวผู้ตาย ต่อจากนั้นนำจรซุกดินแดนป่าช้า หรือจับจากไปลอยน้ำ หลงเชื่อตวาดจักเป็นเหตุให้พรายคนตายถือสิทธิ์การปลดปล่อยกับไปก่อกำเนิดในชาติสถานที่สะอาด)หม้อข้าวดินเผา (ประกอบด้วยรูปพรรณสัณฐานเทียบเท่านางเลิ้งหนุ่ม และประกอบด้วยขนาดเสมอนางเลิ้งตุ่ม แต่ว่าประกอบด้วยปากตุ่มที่กว้างไกลกว่า ใช้เกี่ยวกับใส่ข้าวนึ่ง)

Read More »

เขื่อนกั้นน้ำมนเทียรราว

ประวัติ : จากงานแห่งกลางเมืองแห่งภาคอ.เวียงหนองแล่นเรือ ด้วยกันอ.นิวาสสถานโฮ่ง บุรีจังหวัดลำพูน ได้พร้อมใจกันก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำวังเหมือน รูปร่างครอบครองฝายพื้นบ้านหินทิ้ง บังแม่ธารปิง แห่งพื้นที่ที่อยู่กระบวนหลุกไหม้ กลุ่มที่ 4 ท้องที่หนองลอย อำเภอเวียงหนองลอย บุรีลำพูน เพื่อจะเก็บกักธารเก็บใช้คืนแหล่งน้ำทุนเพื่อจะการอุปโภคกิน เพราะประสบปัญหายากจนสายธารในช่วงหน้าแล้ง แม้ว่าถัดจากนั้นทีหลังก่อเกิดการชำรุด ทำให้กรมชลประทาน โดยฝ่ายสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ 1 สุมสร้างโครงการแยกย่อยได้จัดการปรับปรุงเขื่อนกั้นน้ำมันทิรเหมือน เป็นฝายคอนกรีตกับแก้ไขคลองส่งน้ำช้าหลักเขตชายฝั่งทะเลข้างซ้ายบางส่วน ดำรงฐานะลำคลองคอนกรีตเสริมเหล็กพอให้มีประสิทธิภาพการชลประทานมากขึ้น เพราะว่าฝายมันทิรราวจักช่วยทดน้ำเก็บกักธารวางครอบครองแหล่งน้ำทุนเพื่อจะงานอุปโภคบริโภค อย่างพอตลอดทั้งพรรษา

Read More »

จุดชมวิวภูเขากระตึกราม

จุดชมวิวภูเขากระตึกรามนี้สมรรถมองเห็นชนนีน้ำปิงแห่งไหลมาจากด้านเหนือด้วยกันเวิ้งทะเลสาบสลับเทือกเขากับไพรตัวเต็ง สถานที่มีอย่างงดงาม ยิ่งไปกว่านี้ยังครอบครองวงเห็นสุริยะขึ้นไปและตกดินสถานที่สวยงามอีกวงหนึ่ง

Read More »

ตรวจวัดนิวาสสถานเหล่าพระเป็นเจ้านัยเนตรเหม็นเขียว

ชีวประวัติ : เวลาพุทธกาล พอครั้งตัวสมเด็จพระสงฆ์สมณโคสูดกลิ่นสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์ชีพอยู่คว้าดำรงจารึกจรยังถิ่นกระยาเลย เพื่อที่จะข้อมูลปาพจน์ธรรมะขัดเกลาเวไนยสิ่งมีชีวิต ที่การเสด็จจารึก ตอนนั้นพระอินทร์และก๊กเทวะได้มาโดยเสด็จพระราชดำเนินมาเช่นกัน ภายหลังเสด็จยังภูเขายอดกาญจนาและดอยโหรง (ปัจจุบันสิงสู่ที่ดินแดนอ.จอมกาญจนา บุรีจังหวัดเชียงใหม่) จากนั้นได้มาไปลงมาอีกต่างหากที่สิงทำมาหากินแห่งทาง ก่อไรสรรพสิ่งขวิดชาวลัวะได้ธำรงพยากรณ์ตวาดต่อไป แห่งอนาคตแดนนี้จักเป็นเมืองนวชาตที่เจริญก้าวหน้ามุขศาสนาพุทธ ประกอบด้วยฉายาตวาดหริภุญชัยชนะเมือง แห่ง แดนดินที่รักษาประทับพักผ่อน ในขณะนั้นประกอบด้วยชาวลัวะผู้หนึ่งชื่อ เม็งจ๋าลูกชาย ซึ่งกําลัง.วุ่นสิงสู่กับดักการทำไร่ทำนา ชำเลืองเจียรมองเห็นพระพุทธองค์ไปมาก็ก่อเกิดคดีเกรง ขยาดแล้วจึงยืนขึ้นเผ่นหนีไป แต่ครั้นลัวะ เม็งจ๋าลูกชาย ทราบตวาดนี่คือ สมเด็จตุ๊สัมลงมา

Read More »

พระอุโบสถซินแสบาเจ้าศรีวิชัย

ประวัติบุคคล : บริเวณที่รองรับสรรพสิ่งอุโบสถอุปสัมปข้ารับใช้ส้วมครูบ่วงเรียววิชัย ตรวจวัดบ้านโฮ่งสาธารณะ และอนุสาวรีย์ซินแสบ่วงรีวิการมีชัยชนะ ดำรงฐานะที่ธรณีสงฆ์ของวัดนิวาสสถานโฮ่งสาธารณะเดิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประวัติสิ่งลวงตาลวงใจวกวนาน และมีความหมายต่ออ.บ้านโฮ่งผู้หลักแหล่งเยี่ยมอ.ที่อยู่โฮ่งจำเป็นจะต้องแรมรอนลงมาไหว้ พระอุโบสถรองสัมปข้ารับใช้ถานหมอบ่วงบาศรีวิการมีชัยชนะ ตรวจวัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นแห่งบวช ซินแสบาศรีวิการมีชัยชนะ เวลาดำรงฐานะเณรพระอินทร์เลือน ครั้นชันษา พ.ศ. 2442 เพราะประกอบด้วยซินแสบาสมที่ะ วัดที่อยู่โฮ่งสาธารณะ ครอบครองอุปัชฌาย มีกรรมสิทธิ์ชื่อฉายาในที่การอุปสมบทดุ ซิริวิชโยพระสงฆ์ ประกอบด้วยฉายาข้อบังคับตวาด พระสงฆ์ศรีวิชัย ซึ่งบางขณะก็พบดุเขียนเป็น สเรียววิไชย

Read More »

หอตรีวัดพนาป๋วย

ประวัติส่วนตัว : ห้องหอตรัยวัดอรัญญิกป๋วย อยู่ในสภาพณวัดไพรป๋วย หมู่แห่งหน 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อ.เรือนโฮ่ง จังหวัดจังหวัดลำพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 เพราะประกอบด้วยชนกหนานเป็งนักรบผู้กล้าดาลัด ดำรงฐานะวางธุระผู้ออกแบบด้วยกันก่อสร้าง เพราะว่าประกอบด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้คืนครอบครองแห่งหนเก็บรักษาพระตำราณพระพุทธศาสนา มีแผนผังดำรงฐานะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นรุ่งเรือง หลักชั้นหนึ่งก่ออิฐฉาบปูน หลักข้างบนกับฝาห้องโรงเรือนไม้ ระเบียงตกแต่งด้วยแท่งกิ่งไม้แกะสลักตนนางเลิ้งบูเสียงฆฎะ หน้าตาอนงค์ขึ้นราคาขนงกับจั่วไพ่ ครอบครองกิ่งไม้แกะรอยเขียนวงศ์วานกล้อนท้องนาลงรักปิดทอง ประทุนดำรงฐานะสิ่งกิ่งไม้ มุงด้วยกระเบื้องพื้นดินตาขอ ช่อฟ้า ใบระกา ท้ายหงส์

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว