Bike อุ่นกระไอกระแอมรัก เมืองจังหวัดลำพูน

ท้องนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล นักสู้ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ หัวหน้าหน่วยร.บุรี ด้วยกันประชาชนหลายโพกหัวมนุช รวมปั่นรถถีบแห่งกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก แห่งส่วนภูมิภาค โดยเมืองจังหวัดลำพูน กำหนดหมุนจักรยานตอนเส้นทางมงคล รวมระยะทาง 29 กม. ซึ่งแห่งวันนี้ ( 9 เดือนธันวาคม 2561) ยุค 14.30

Read More »

รองพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองประธานด้วยกันรวมกิจกรรม CLEAN THE TOWN กับตั๋วคลึงสมบัติยังไม่ตายยูสุมกองพลัส

กลางวันเสาร์สถานที่ 22 เดือนธันวาคม 2561 ยุค 15.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธรัชนีน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหมายงานแบ่งออกหัวหน้าร่าเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานด้วยกันรวมกิจกรรม CLEAN THE TOWN กับตั๋วกดทรัพย์สินยังไม่ตายยูหมกพลัส ในที่การทำกิจกรรมซักฟอกแดนดินวัดตุ๊แร่หริภุญชัยชนะวรมควานวิหารและดินแดนศูนย์รวมบริการคนเดินทาง อ.นคร ธานีลำพูน

Read More »

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงมือสำรวจการนำอาหารจากไปใช้ณโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ไม่ใช่การบริโภคสิ่งของมนุษย์ คราวแห่ง 1/2561

ทิวาวันศุกร์แห่งหน 4 มกราคม 2562 กาลเวลา 10.00 น. ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหมายมอบผู้เป็นใหญ่รื่นเริง ไชยเสน ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นสำคัญงานทำงานตรวจการนำอาหารเจียรชดใช้ในที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หามิได้การเสพสิ่งของมนุษย์ หนแห่ง 1/2561 เพราะร่วมกับ พันเอกสุจินต์ ธนทรัพย์ รอง.ผบ.กกล.รสมันสมองจว.ลพ. นายการบูชายัญี อรพินท์พิ่ง การค้าขายจังหวัดจังหวัดลำพูน ตัวแทนอุตสาหกรรมธานีลำพูน หัวหน้าคลังสินค้า(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดลำพูนกับหัวหน้าคลังสินค้า(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)เมืองจังหวัดลำพูน

Read More »

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างกระจ่างกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บหูหิ้ว เพราะว่าใช้กล่องกระดาษสถานที่มากมายลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าผลัดเปลี่ยนงานชดใช้ถุงพลาสติก

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างแจ่มฟ้าเซฟซาตาน์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ลดยอมรับ ลดแยกออก ลดใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำเป็นถุงเหยาะของซื้อของขายทำแทนการใช้คืนถุงก๊อบแก๊บ

Read More »

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีหยุดด้วยกันให้ใบรับรองกิจกรรมอบรมบ่มนิสัยก่อสร้างโทรจิตอาสาพัฒนาเข้าผู้เข้าคนและผลประโยชน์ โครงการ “พัฒนาเพื่องานเกื้อกูลแห่งเลิศ shift and share “ ภายใต้แผนการอภินิหารแห่งชีวิต (Miracle of Life) พรรษา 2562 สาวแห่งหน 1

ทิวากาลวันพุธแห่ง 9 มกราคม 2562 ยุค 13.30 นาฬิกา ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบแจก นายวรยุทธ นพรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญพิธีทำให้หยุดและแจกประกาศนียบัตรกิจกรรมอบรมก่อสร้างกระแสจิตอาสาสมัครปรับปรุงเข้าสังคมและสวัสดิการ แผนการ “ปรับปรุงเพื่องานเผื่อแผ่สถานที่ใหญ่ shift and share “ ภายใต้แผนอิทธิฤทธิ์สถานที่ชีพ (Miracle of

Read More »

ตรวจวัดฟันพระเทวี

วัดจามนางพญา หรือไม่ก็สถานที่ ราษฎรเรียกกันว่า วัดกู่ร้องตัด ตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวตัวถนนฟันนางกษัตริย์ ชุมชนในบุรี อำเภอนคร จังหวัดลำพูน ดำรงฐานะตรวจวัดเก่าแก่ที่ประธานมา ตั้งแต่เวลาล้านท้องนาไทย ที่มีคดีสําคัญทั่วทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักพยานที่ได้พบศิลาจารึกเชื่อดุ เจ้าชาย ของพระนางจามนางพญาคือว่า พระสงฆ์เจบริสุทธ์ย์มหันเหตตำแหน่ง ด้วยกันพระเจ้านายอนันตสถานะโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเผาศพ แล้วช่วยให้ก่อสร้าง เจดีย์ชั้นเชิงประกอบด้วยยอดห่อพร้อมด้วยกาญจนา เรียกขานดุ สุชนชั้นยิ่งนัก10 ล้าน พระสงฆ์เจสะอาดย์สุชนชั้นมากโกฏิ ไม่ก็พระเจดีย์จามนางพญา ครอบครองเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมต้นฉบับ พุทธคยาในประเทศอินเดีย

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว