รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา ยกย่องพระนางฟันนางพญา ทีแรกพระราชา ศรีหริภุญชัยชนะ ” เพื่อที่จะชี้แจงและปรึกษาแนวทางณงานแก่การงานฯ

เวลากลางวันพุธแห่งหน 12 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัตติน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกอธิปสำเริง ไชยเสน ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน ครอบครองสำคัญการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” จันทราธันวา เทิดพระนางจามพระเทวี เบื้องต้นพระราชา ธนูีหริภุญความมีชัย ” เพื่อที่จะจาระไนด้วยกันพิจารณาหารือวิถีทางในที่การแก่กิจธุระฯ ณ ห้องประชุมฟันนางกษัตริย์ ศาลาการลำพูน

Read More »

รองลงมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมสนทนาในที่รายการเหล่ภาคเหนือ (NBT ช่อง ๑๑) เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรสถิร ของขลังจังหวัดลำพูน ปี ๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน 8 ๒๕๖๑ ยุค ๐๘มันสมอง๓๐ นาฬิกา ที่นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธราตรีน์ พ่อเมืองลำพูน มอบหน้าที่ปันออกผู้เป็นใหญ่ร่าเริง ไชยเสน ถัดจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน เช่นกันผู้หญิงช้า แสนหยุดเมี่ยง นาจังหวัดลำพูนด้วยกันผู้หญิงอรทัย กรูเครือญาติ ประธานกรรมการบริษัท หมู่ชนประเทศชาติมลักปรองดอง (วิสาหกิจเพื่อจะเข้าสังคม) กำหนด รวมสนทนาในที่รายการจ้องเมืองเหนือ (NBT ช่อง

Read More »

ถัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานเปิดงานทำจดหมายข้อกติกา (MOU) แผนการเสริมสร้างเงินรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างที่ทำการเกษตรเมืองลำพูนกับดักคณะกรรมการเจริญปีกการกสิกรรมระดับชุมชนจำนวน ๖๔ ที่โล่งแจ้ง

ทิวากาลพุธแห่ง ๘ เดือนที่ 8 ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๐มันสมอง๐๐ น. ท้องนายอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธรัตติน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน มอบแยกออกหัวหน้าร่าเริง ไชยเสน ถัดจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญถกการจัดทำบันทึกข้อกำหนด (MOU) แผนการเสริมสร้างเงินรายได้แยกออกแก่ชาวนาชาวไร่รายย่อย ระหว่างที่ทำการไร่จังหวัดจังหวัดลำพูนกับดักคณะกรรมการปรับปรุงด้านการกสิกรรมระดับที่สาธารณะผลรวม ๖๔ ที่สาธารณะ เพื่อดำรงฐานะข้อตกลงแห่งงานไปร่างงานฯ ปันออกเป็นไปตามจุดประสงค์ เป้าหมาย แนวทางกระทำงานด้วยกันแนวทางใช้จ่ายแผนการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันเกษตรกรมีสิทธิ์ประโยชน์อย่างแท้จริง ใน

Read More »

ข้าราชการประจำ พ่อค้า ประชาชนชาวธานีลำพูนรวมหัวกอปรระเบียบแบบแผนดวงโคมเพื่อที่จะค้อมหวนคิดณพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมที่นาถบพิตร รัชกาลแห่งหน 9 เนื่องในเวลากลางวันคล้ายคลึงเวลากลางวันแตกดับ

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวธานีลำพูนร่วมมือประกอบแบบแผนดวงโคมเพื่อจะน้อมหวนคิดณบุญคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมท้องนาถบพิตร แผ่นดินสถานที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันม้วยมรณ์

Read More »

เมืองจังหวัดลำพูนตะขอชวนประชาชนด้วยกันนักเดินทางเพ่ง 2 กิจธุระเลิศ ” เริ่มต้นเมืองลำพูน ธุรกิจ “เพราะีย์พัสตร์ ต่อความหลักแหลมนวัตเส้นทาง ” ด้วยกัน เยี่ยมชมของดีขนมจาก หมู่บ้านโอถักป นวัตมรรค 33 หมู่บ้านสรรพสิ่งจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ในที่ ศาลาการลำพูน

จังหวัดลำพูนขอเกี่ยวเชื้อเชิญกลางเมืองกับนักทัศนาจรชม 2 การงานประเสริฐ ” เปิดม่านนครจังหวัดลำพูน ธุรกิจ “เพราะีย์ผ้า ต่อความเฉลียวฉลาดเก้าัตเส้นทาง ” กับ เยี่ยมชมของดีขนมจาก หมู่บ้านโอถักป เก้าัตมารค 33 หมู่บ้านของบุรีจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 26 เดือนตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูน

Read More »

เมืองลำพูนตะขอเชิญกลางเมือง ร่วมเดินวิ่งเพื่อพลานามัยแผนการ “ซินแสชักชวนวิ่ง” เนื่องในวารครบรอบ 50 พรรษา กับเพื่อที่จะได้ผลสรรเสริญสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย์ยอำนาจวาสนาวิกรม ตุ๊เจ้าบรมราชบิดา พระราชชนกสถานที่การแพทย์ประเทศไทย

เมืองลำพูนตะขอชวนกลางเมือง ร่วมเคลื่อนที่วิ่งเพื่อจะพลานามัยแผนการ “ซินแซชวนวิ่ง” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อที่จะได้ผลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชพ่อ ตุ๊เจ้าราชบิดาสถานที่การแพทย์ไทย

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว