ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาชาวธานีลำพูน กระทั่งพันมนุษย์รวมกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ครั้งที่ 1 รายปี 2562 ซ่อมแซมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ชันษา กับจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางหน้ามุขสายธารชนนีกจุด

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตใจอาสาชาวเมืองลำพูน กระทั่งโพกหัวคนร่วมกิจกรรมใจขันอาสา “ดิฉันหาเรื่อง งดงาม อีกด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งสถานที่ 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจำหน่ายวัชพืชแห่งขวางทางมุขสายธารชนนีกวง

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองใจอาสาชาวจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกมนุชรวมกิจกรรมความคิดอาสา “ดิฉันก่อเรื่องขึ้น ดี ด้วยหัวอกหัวใจ ” ครั้งแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางทางลำน้ำชนนีกวง

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน นำกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกผ้ามนุชร่วมกิจกรรมความคิดขันอาสา “อีฉันก่อเหตุขึ้น สะอาด ด้วยหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 แก้ไขภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆโรงเรียนสรรเสริญ 48 พรรษา กับกำจัดวัชพืชสถานที่ขวางทางมุขลำน้ำชนนีกวง

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาสมัครชาวธานีจังหวัดลำพูน กระทั่งโพกหัวมนุษย์รวมกิจกรรมจิตขันอาสา “ฉันทำความ บริสุทธ์ เช่นกันหัวใจ ” หนแห่งหน 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ ดินแดนโดยรอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และจ่ายวัชพืชแห่งหนขวางหน้าทางลำน้ำแม่กจุด

พ่อเมืองลำพูน จับกลางเมืองจิตอาสาสมัครชาวบุรีลำพูน กว่าโพกคนรวมกิจกรรมจิตใจอาสา “อีฉันทำความ ดีงาม ด้วยหัวอกหัวใจ ” ทีแห่ง 1 ประจำปี 2562 ซ่อมภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆวิทยาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ปี และกำจัดวัชพืชแห่งหนกีดขวางมุขลำน้ำแม่กสิ่งกลมๆ

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูนเดินทางร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก ขยายเนื้อความหนาวเหน็บ “กระแสน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในที่ ตุ๊ต้นลานพระราชวังดุสิตกับสนามหญ้าผู้ร้ายวนาลี และเข้าไปเยี่ยมชมการขายสินค้า OTOP ของดีนครลำพูน

ครั้นวันที่ 11 ธันวาคม 2561 กาลเวลา 17.30 น. ทุ่งนาใบยอรรษิษฐ์ สัมพันธราตรีน์ พ่อเมืองลำพูน ด้วยกันผู้หญิงจิในที่ณารัชช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยธานีจังหวัดลำพูน ด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองจังหวัดลำพูน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนร. นายอำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ คนแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน กับตัวแทนมหาชนพิการของเมืองลำพูน โคจรเข้าร่วมธุรกิจการงานอุ่นไอมลัก คลายคดีหนาวเหน็บ “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูนโคจรเข้าร่วมการทำงานการงานอุ่นไอรัก คลายกรณีเย็น “สายน้ำแห่งหนรัตนโกสินทร์” ณ ตุ๊ต้นลานปราสาทดุสิตกับสนามหญ้าเสืออรัญญิก พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลำพูน

ครั้นวันที่ 11 เดือนธันวาคม 2561 ระยะเวลา 17.30 นาฬิกา ที่นายอรรษิษฐ์ สัมโพกหัวธรัชนีน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน และผู้หญิงจิในในาราชย์ช์ สัมโพกผ้าธราตรีน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจังหวัดลำพูน อีกด้วย ถัดลงมาพ่อเมืองลำพูน รองประธานแม่ศรีเรือนมหาดไทยเมืองจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบุรีจังหวัดลำพูน ข้าราชการประจำ คนแม่บ้านแม่เรือนมหาดไทยจังหวัดลำพูน และผู้แทนมวลชนเป็นอัมพาตของบุรีลำพูน เดินทางเข้าร่วมงานกิจธุระอุ่นกระไอกระแอมมลัก ขยายข้อความหนาวเหน็บ “สายน้ำที่รัตนโกสินทร์” แห่ง

Read More »

ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมกับดำรงฐานะสำคัญกล่าวดับการสัมมนาชี้แจงนโยบายบริหารบริหารธาราณหน้าแล้ง ปี 2562

เวลากลางวันเดือนแห่งหน 24 เดือนธันวาคม 2561 สมัย 10.00 นาฬิกา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน มอบปันออกนายสำเริงสำราญ ไชยเสน ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ร่วมการสัมมนาด้วยกันดำรงฐานะประธานรายงานดับการประชุมชี้แจงแนวทางสั่งการบริหารสายธารแห่งฤดูแล้ง พรรษา 2562 สรรพสิ่งเนื้อที่ลุ่มธารปิงช่วงบนบานศาลกล่าว (จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อรวมอภิปรายพิจารณาหารือแผนการว่าการสั่งการสายธารให้ประกอบด้วยจำนวนรวมน้ำณลำสายธารปิงพอเพียงต่อความมุ่งมาดชดใช้สายธารสิ่งของทุกเขตซีกแห่งพื้นที่ลุ่มธารปิงระยะบนบาน เพราะว่าประกอบด้วยอธิปหล่อ สุชาติชั้นวรรณะอัมพา ถัดลงมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครองสำคัญเสนอถกการประชุมฯ แห่ง ที่ประชุมอาคารสารพัดประโยชน์

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว