รองลงมาจากพ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญการดำเนินการพิจารณาการนำภัตจากไปใช้ที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่หามิได้งานเสพสรรพสิ่งมนุษย์ คราวแห่ง 1/2561

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ยุค 10.00 น. นาใบยอรรษิษฐ์ สัมโพกผ้าธกลางคืนน์ พ่อเมืองจังหวัดลำพูน มอบหมายให้แบ่งออกอธิปร่าเริง ไชยเสน รองลงมาจากพ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญงานจัดการวิเคราะห์การพาข้าวไปชดใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนมิใช่งานบริโภคของมนุช คราวแห่งหน 1/2561 เพราะร่วมกับ พ.อ.สุจินต์ ธนทรัพย์ รองลงมาจาก.ผู้บังคับบัญชาฐานล.รสมันสมองจว.ลพ. หัวหน้าการเซ่นสรวงี อรพินท์พิ่ง การซื้อขายบุรีลำพูน ตัวแทนอุตสาหกรรมธานีจังหวัดลำพูน หัวหน้ากุดัง(องค์การคลังสินค้า)จังหวัดจังหวัดลำพูนและหัวโจกโกดัง(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร)จังหวัดลำพูน

Read More »

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าชัดเจนฟ้าเซฟปีศาจ์ท ลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ตัดทอนปันออก ตัดทอนใช้คืนถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กล่องกระดาษแห่งเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะสินค้าแทนที่งานชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

บุรีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ้งฟ้าเซฟภูต์ท จังหวัดลำพูน รวมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดจ่าย ตัดทอนใช้ถุงก๊อบแก๊บกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาสร้างครอบครองถุงเหยาะสินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

Read More »

ธานีจังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างชัดเจนฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ตัดทอนรับสารภาพ ลดให้ ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกกรรณหิ้ว เพราะว่าชดใช้กลักกระดาษแห่งหนเหลือใช้ลงมาก่อครอบครองถุงใส่สินค้าแทนการชดใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ธานีลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มกลางหาวเซฟผี์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดสารภาพ ลดแยกออก ตัดทอนใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยชดใช้กลักกระดาษที่เหลือกินเหลือใช้ลงมาทำดำรงฐานะถุงเหยาะผลิตภัณฑ์รับช่วงการใช้คืนถุงพลาสติก

Read More »

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญธรรมเนียมทำบุญ วางธุระปลา ประจำปี 2562 แห่ง ริมสะพานจริตอนงค์ อ.บุรีจังหวัดลำพูน

ซินแซ เด็กนักเรียน โรงเรียนเมธีภูมิรู้แขน วัดตุ๊เจ้าธาตุหริภุญชัยชนะ วรมควันควานวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง ชาวพุทธได้มารวมปล่อยวางทรัพย์สมบัติทำบุญในที่ระยะงานเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนทรัพย์ อาหารกลางวัน กับจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เหตุด้วยเด็กนักเรียน

Read More »

พ่อเมืองจังหวัดลำพูน ครอบครองสำคัญแบบแผนทำบุญ วางธุระมัจฉา ประจำปี 2562 ที่ เชิงสะพานจริตอนงค์ อำเภอบุรีจังหวัดลำพูน

ซินแส เด็กนักเรียน วิทยาคารการบูชายัญีวุฒิกร ตรวจวัดตุ๊ธาตุหริภุญชัย วรมควันควานวิหาร ทำบุญทำกุศล ปล่อยมัจฉา ประจำปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนคว้ารวมปล่อยวางสมบัติทำบุญในที่ตอนเทศกาลปีใหม่ สมทบทุนรอน ข้าวกลางวัน ด้วยกันจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อนุศาสน์ เพราะว่านักเรียน

Read More »

พ่อเมืองลำพูน ดำรงฐานะสำคัญระเบียบแบบแผนบำเพ็ญกุศล ปล่อยมัจฉะ รายปี 2562 ที่ ริมสะพานกระบวนผู้หญิง อำเภอนครลำพูน

หมอ นักเรียน วิทยาคารเมธีวุฒิกร วัดพระแร่ธาตุหริภุญความมีชัย วรมควานหาวิหาร บำเพ็ญกุศล ปล่อยปลา รายปี 2562 ซึ่ง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมละทิ้งสินทรัพย์บำเพ็ญกุศลแห่งตอนเทศกาลปีใหม่ รวมเข้าด้วยกันทุนรอน มื้อกลางวัน กับจัดซื้อเครื่องมือการหาความรู้ การสอน เนื่องด้วยเด็กนักเรียน

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว