โครงการ ไป – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนสรรเสริญ “สานฤทธิ์เขตประเทศไทย มอบให้บิดาของแผ่นพื้นดิน” เนื่องในโอกาสอันควรใหญ่มงคลพิธีบรมราชาภิเษก เมืองลำพูน (ครั้งแห่ง ๑)

??‍♂??‍♀โครงการ เดิน – วิ่ง ไม่นิฮาล์ฟมาราธอนสรรเสริญ “สานพลังอำนาจท้องที่แหลมทอง ให้ชนกสิ่งของแผ่นพื้นดิน” เนื่องในโอกาสมหาสิริมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมืองจังหวัดลำพูน (หนแห่ง 1) ??ในทิวากาลเสาร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จุดเริ่มต้น Start ณ ที่ทำการหน่วยงานบริการด้านธานีจังหวัดลำพูน#ไฮเวย์เมทินีเลข116—————————-—————————(one) *ริเริ่มรับสมัครกระบิลออนไลน์ทางวิทยุติดตามตัว : ลำพูน เดิน –

Read More »

บุรีลำพูน แจ๋พิธีรีตองสังเวยพระนางจามนางกษัตริย์ ก่อนเปิดงานกราบไหว้พระนางฟันนางกษัตริย์และการงานหน้าหนาวบุรีลำพูน ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แห่ง ลานอนุสาวรีย์พระนางฟันนางกษัตริย์ ประกอบด้วยงานประกอบพิธีรีตองเซ่นพระนางจามนางพญา เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติและค้อมคิดถึงบุญคุณของปฐมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ัตรัยย์แห่งหนเมืองหริภุญการมีชัยชนะ สำเร็จจัดแสดงความรู้คุณความกตัญญูเธอ อันจะก่อให้เกิดเนื้อความดำรงฐานะสิริมงคลเนื่องในโอกาสอันควรการจัดงานเคารพบูชาพระนางจามเทวีกับการงานหน้าหนาวเมืองจังหวัดลำพูน รายปี 2562 เพราะว่ามี อธิปอธิปวงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกกลางคืนน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ด้วยกันอนงค์การสวมกอด ภิน่าสนุกกลางคืนน์ นายกพวกกาชาดเมืองจังหวัดลำพูน อีกด้วย หัวหน้าหน่วยร. ด้วยกันกลางเมือง ร่วมระเบียบแบบแผนครอบครองจำนวนมาก

Read More »

เมืองจังหวัดลำพูน จัดงานบูชาพระนางฟันนางกษัตริย์ด้วยกันงานเหมันต์เมืองลำพูน ประจำปี 2562

ธานีจังหวัดลำพูน จัดงานเคารพบูชาพระนางจามเทวี กับธุรกิจเหมันต์เมืองจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 เพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติพระนางจามเทวี ขั้นแรกกษัตรีย์แห่งหนเมืองหริภุญชัย แห่งชาวธานีลำพูน ทาฒิกะรพเคารพบูชาและเทิดทูน เพราะว่าประกอบด้วยแนวเชิญเครื่องเคราราชเคารพบูชาแปลนโล้นนาสิ่งของทั้ง 8 อ. กับกระบวนแห่เครื่องเคราราชบูชาสิ่งขององค์การ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา มีแนวทางด้วยกันเค้าโครงความคิดโดยยึดหลักงานแจ๋ขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์ แถวจักริเริ่มแดนดินช่องกระบวนอนงค์

Read More »

เมืองจังหวัดลำพูน แจ๋ระเบียบแบบแผนสังเวยและแหมะพวงมาลา พล.ต.ใหญ่อำมาตย์โทเจ้าจักรวจีแพร่ศักดิ เจ้าผู้ครองเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน แจ๋พิธีรีตองบวงสรวงด้วยกันวางหรีด พลตรีใหญ่อำลงมาตย์โทเจ้านายจักรคำกล่าวแพร่ศักดิ์ เจ้าเมืองลำพูน

Read More »

จังหวัดจังหวัดลำพูน แจ๋ธรรมเนียมบวงสรวงและแหมะพวงหรีด พลตรีใหญ่ปิดบังมาตย์โทเจ้าเครื่องเย็บผ้าคำกระจายศักดิ เจ้าเมืองลำพูน

เมืองจังหวัดลำพูน แจ๋ระเบียบแบบแผนเซ่นและแปะหรีด พลตรีมหาปกปิดมาตย์โทเจ้าจักรวจีแพร่กำลัง เจ้าผู้ครองนครลำพูน

Read More »

ธานีจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมความคิดอาสาสมัครพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสรรพสิ่งตุ๊บาทสมเด็จตุ๊บรมชนกาธิเบศร มหาสิงขรไม่กำลังอดุลย์ยอำนาจวาสนาอติราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 หัวหน้าพงศ์รัตติน์ ภิน่าสนุกรัตติน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงฐานะประธานระเบียบแบบแผนถลกกิจกรรมใจอาสา “ดีฉันก่อเหตุขึ้น งดงาม ด้วยหัวใจ” เนื่องในทิวากาลพ่อแห่งชาติ เจริญสายธาร ปลักคลอง เนื่องในทิวากาลคล้ายคลึงวันธรรมสวนะบรมราชสมภพตุ๊บาทาสมเด็จพระสงฆ์บรมเสี่ยวกาน้ำธิเบธนู ยิ่งใหญ่ภูมิทหารอดุลย์ยอิทธิพลมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร ณ ดินแดนต้นลานใบหน้าตรวจวัดขม่อมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 ท้องถิ่นหนองน้ำหัสดินกลับคืน ด้วยกันกิจกรรมใจอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ปลักลำคลองกับพัฒนาชุมชนแห่งหนอาศัยชายลำธาร

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว