หอตรีวัดพนาป๋วย

ประวัติส่วนตัว : ห้องหอตรัยวัดอรัญญิกป๋วย อยู่ในสภาพณวัดไพรป๋วย หมู่แห่งหน 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อ.เรือนโฮ่ง จังหวัดจังหวัดลำพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.2445 เพราะประกอบด้วยชนกหนานเป็งนักรบผู้กล้าดาลัด ดำรงฐานะวางธุระผู้ออกแบบด้วยกันก่อสร้าง เพราะว่าประกอบด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะใช้คืนครอบครองแห่งหนเก็บรักษาพระตำราณพระพุทธศาสนา มีแผนผังดำรงฐานะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นรุ่งเรือง หลักชั้นหนึ่งก่ออิฐฉาบปูน หลักข้างบนกับฝาห้องโรงเรือนไม้ ระเบียงตกแต่งด้วยแท่งกิ่งไม้แกะสลักตนนางเลิ้งบูเสียงฆฎะ หน้าตาอนงค์ขึ้นราคาขนงกับจั่วไพ่ ครอบครองกิ่งไม้แกะรอยเขียนวงศ์วานกล้อนท้องนาลงรักปิดทอง ประทุนดำรงฐานะสิ่งกิ่งไม้ มุงด้วยกระเบื้องพื้นดินตาขอ ช่อฟ้า ใบระกา ท้ายหงส์

Read More »

วัดตุ๊แร่ธาตุหริภุญชัยชนะ วรมควันหาวิหาร

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมควานวิหาร ครอบครองบูชนียสถานประธานณเมืองเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่อยู่คู่เมืองจังหวัดลำพูนมาอย่างช้านานก่อตั้งอดีตสมัยนับระยะเวลามากกว่าพันปี อยู่ในสภาพจุดศูนย์กลางบุรีลำพูน ไกลจากศาลากลางจังหวัดประมาณการ 150 เมตร ประกอบด้วยตัวถนนล้อมรอบถู่ด้าน คือว่า ท้องถนนแปดารสชาติมุขทิศเหนือ ตัวถนนการมีชัยชนะสิริมงคลทางใต้ ตัวถนนรอบบุรีทาง ทิศตะวันออก ยิ่งไปกว่านั้นยังครอบครององค์พระบรมธาตุประจำปีก่อเกิดสรรพสิ่งมนุษย์เกิดชันษา ระกาตุ๊บรมแร่ธาตุหริภุญไชย ข้างในบรรทุกพระเส้นผมบรมธาตุบรรจุในโกศสุวรรณ ติดตั้งในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ ภาพร่างโคนดอกบัวลูกแก้ว สรุปกระเปาะ ประกบขนมจากกกบัวลูกแก้วดำรงฐานะโคนเขียงกลมดิกตรัยระดับ จัดตั้งขึ้นรับสารภาพองค์ระฆังกลม บุษบกสรุปเล่ห์เหลี่ยม รุ่งเรือง 25

Read More »

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางฟันนางกษัตริย์ ตั้งอยู่แห่งเขตเทศบาลนครจังหวัดลำพูน ชุมชนแห่งบุรี ดินแดนแถวหลังตลาดหนองน้ำค่าตอบแทน ไกลจากศาลากลางจังหวัดจังหวัดลำพูนคาด 1 กิโล สร้างขึ้นเพื่อจะครอบครองที่ระลึกแด่พระนางจามนางพญา ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งบุรีหริภุญไชย พระนางดำรงครอบครองปราชญ์แห่งหนมีจริยธรรม ครอบครองนักรบแห่งมีความเก่งกาจกับกล้าชาญชัยชนะ พระนางตกว่าผู้นำพุทธศาสนาด้วยกันศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่แห่งแดนดินแปลง (ใช้แก่ที่)นี้กระเป๋าแห้งสว่างเรื่องต่อมาจนกระทั่งช่วงปัจจุบัน พระนางครอบครองนักปราชญ์แห่งประกอบด้วยจริยธรรม ความเก่งกาจกับกล้าหาญ ได้จับศาสนาพุทธศิลปวัฒนธรรมมาโฆษณาชวนเชื่อแห่งดินแดนตระตรงนี้ไม่มีเงินมีความรุ่งเรืองต่อจากนั้นจวบจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามโกหกฏราชกุมาร คว้าไปมารักษาถลกอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2525

Read More »

วัดคฤหาสน์พงหลวง

ประวัติบุคคล : วัดที่อยู่ป่าหญ้าหลวงตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2418 โดยตั้งชื่อตวาด “วัดที่อยู่ป่าสาธารณะ” ตามลักษณะสิ่งของหมู่บ้านซึ่งตรวจวัดเรือนป่าสาธารณะ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ธรณีสงฆ์จำนวนรวม 2 สร้าง พื้นที่ 9 ทุ่ง 95 ดวงเนตรอย่างกับา โฉนดเลขที่ 11166 กับ น.ส. 3 ก

Read More »
  • ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

Copyright © 2020 – Lamphun piyo - piyo.com นโยบายความเป็นส่วนตัว